Εμ. Φραγκούλης: Στήριξη κτηνοτρόφων περιοχών με φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε, ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης για την στήριξη κτηνοτρόφων περιοχών με φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα.

Κτηνοτρόφοι που διαθέτουν τις εκμεταλλεύσεις τους σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας καταγγέλλουν ότι δεν ελήφθη καθόλου υπόψιν, κατά την χορήγηση των επιδοτήσεων, το φυσικό ή ειδικό μειονέκτημα της περιοχής τους. Κατά συνέπεια, λόγω της μεγάλης συμμετοχής στις σχετικές επιδοτήσεις από όλους τους δικαιούχους κτηνοτρόφους, έλαβαν μικρότερη αναλογικά στήριξη σε σχέση με το μειονέκτημα της εκμετάλλευσης τους.

Η υποχρέωση για ιδιαίτερη στήριξη των κτηνοτρόφων περιοχών με μειονεκτήματα απορρέει από το άρθρο 174 ΣΛΕΕ, που ορίζει ότι η Ένωση οφείλει να αποσκοπεί στη μείωση της καθυστέρησης των μειονεκτικών περιοχών, το δε μειονέκτημα αποτελεί άμεσο ή έμμεσο κριτήριο επιλογής της χρηματοδότησης τους.

Ενόψει των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

- Έχει στοιχεία η Επιτροπή για το ύψος των επιδοτήσεων που δικαιούνται να λάβουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι με κριτήριο το φυσικό ή ειδικό μειονέκτημα της περιοχής τους;

- Ποιες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία αξιοποιούνται για τη μείωση της καθυστέρησης των μειονεκτικών περιοχών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα;

- Ποια ιδιαίτερη στήριξη πρόκειται να λάβουν οι κτηνοτρόφοι περιοχών με μειονεκτήματα στα πλαίσια του νέου ΠΔΠ και της νέας ΚΑΠ;

 

Εμμανουήλ Φράγκος / Ευρωβουλευτής Ελληνικής Λύσης – ECR

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις