Φράγκος Φραγκούλης: Παράνομα τουρκικά αλιεύματα

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης, με σειρά παρεμβάσεων είχε προειδοποιήσει από πολύ νωρίς, για τις παράνομες πρακτικές των τούρκων ψαράδων στο Αιγαίο, που επιβραβεύονται από τις ελληνικές εισαγωγές τουρκικών αλιευμάτων στην Ελλάδα, οι οποίες μεταπωλούνται στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητα να μπλοκάρει τις εισαγωγές τουρκικών αλιευμάτων.

 

Ο Εμμανουήλ Φράγκος, ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, έφερε σχετικές τροπολογίες, με στόχο το μπλοκάρισμα εισαγωγών ψαριών από κράτη των οποίων οι βάρκες αλιεύουν παράνομα, λαθραία και άναρχα, οι οποίες υποστηρίχθηκαν ευρύτατα και υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Αλιείας, θέτοντας παράλληλα θέμα άμεσης καταγγελίας των τουρκο-λιβυκών ψευδομνημονίων και υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου, όπως είναι η διαχρονική ελληνική εθνική γραμμή.

 

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος,  εκτεταμένες παραβιάσεις καταγράφονται στη Ζουράφα ανοιχτά της Σαμοθράκης, τη Λέσβο, τη Λέρο και την Κάλυμνο. Οι Τούρκοι ψαράδες είναι αρκετά προκλητικοί καθώς σε πολλά σημεία επιλέγουν να ψαρέψουν εκεί όπου οι Έλληνες έχουν ρίξει τα δίχτυα τους, παρεμποδίζοντας τους. Τα αλιεύματα των τούρκων ψαράδων από τα ελληνικά χωρικά ύδατα είναι παράνομα και ως λαθραία θα πρέπει να μπλοκάρονται από τις αρμόδιες ελληνικές τελωνειακές αρχές.

 

Όπως έχει αποδειχθεί από απάντηση της Επιτροπής σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση του κ. Φράγκου, η Ελλάδα διαθέτει τη νομική βάση να μπλοκάρει τις εισαγωγές ψαριών από την Τουρκία, αλλά γι' άγνωστους λόγους δεν το κάνει. Γιατί;

 

 

* Ακολουθούν οι τροπολογίες του Έλληνα Ευρωβουλευτή, που υιοθέτησε η Επιτροπή Αλιείας και η απάντηση της Επιτροπής στη σχετική Ερώτηση του κ. Φράγκου.

 

Παράγραφος 4β (Νέα παράγραφος)

Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την προσαρμογή του (ΕΚ) 1005/2008 (κανονισμός ΠΛΑ), προκειμένου να παράσχει τη δυνατότητα απαγόρευσης των εισαγωγών από τρίτα κράτη που δεν συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

 

 

Υπάρχουσα παράγραφος 11

Τροπολογία

11. Καλεί τις αρχές της Λιβύης και της Τυνησίας να θέσουν τέρμα σε όλους τους περιορισμούς και τις πράξεις παρενόχλησης κατά των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ, και να διασφαλίσουν ότι οι αλιείς μπορούν να ασκήσουν τις νόμιμες δραστηριότητές τους χωρίς φόβο για αντίποινα· καλεί τις αρχές της Λιβύης να συμμορφωθούν με την UNCLOS και να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με τις αρχές της βιώσιμης αλιείας, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις αποφάσεις της Γενικής Επιτροπής Αλιείας της Μεσογείου·

11. Καλεί τις αρχές της Λιβύης και της Τυνησίας να θέσουν τέρμα σε όλους τους περιορισμούς και τις πράξεις παρενόχλησης κατά των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ, και να διασφαλίσουν ότι οι αλιείς μπορούν να ασκήσουν τις νόμιμες δραστηριότητές τους χωρίς φόβο για αντίποινα· καλεί τις αρχές της Λιβύης να συμμορφωθούν άμεσα με την UNCLOS, να καταγγείλουν τις παράνομες συμφωνίες με την Τουρκία και να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με τις αρχές της βιώσιμης αλιείας, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις αποφάσεις της Γενικής Επιτροπής Αλιείας της Μεσογείου·

 

Παραπομπή 1α (Νέα παράγραφος)

 

 

— λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουσα παράγραφος 13

Τροπολογία

13. Καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να εντείνει τις προσπάθειες της Ένωσης για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και του κράτους δικαίου στη νότια Μεσόγειο·

13. Καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να εντείνει τις προσπάθειες της Ένωσης για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, του Διεθνούς Δικαίου και του κράτους δικαίου στη νότια Μεσόγειο ·

         

 

25 Ιανουαρίου 2021

P-006232/2020(ASW)

Απάντηση του κ. Sinkevičius
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: P-006232/2020

 

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι για τις εισαγωγές των περισσότερων προϊόντων αλιείας απαιτείται πιστοποιητικό αλιευμάτων επικυρωμένο από το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 (κανονισμός ΠΛΑ)(1). Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη της ΕΕ δύνανται να ελέγχουν και ενδεχομένως να επαληθεύουν το περιεχόμενο των πιστοποιητικών αλιευμάτων, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το αληθές των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. Για τον σκοπό αυτό, σε περίπτωση που εγείρονται αμφιβολίες από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σχετικά με τα πιστοποιητικά αλιευμάτων που εκδίδονται από τρίτη χώρα, βάσει των συλλεγόμενων πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις επαλήθευσης στην τρίτη χώρα, όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο πιστοποιητικό αλιευμάτων. Εάν, κατά τη διαδικασία αυτή, η απάντηση της τρίτης χώρας δεν δίνει ακριβείς πληροφορίες, τα προϊόντα είναι δυνατόν να απορριφθούν. Δυνάμει του κανονισμού ΠΛΑ, εναπόκειται στα οικεία κράτη μέλη της ΕΕ να λαμβάνουν τις τελικές ατομικές αποφάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να κοινοποιούν τις αρνήσεις εισαγωγής τόσο στην Επιτροπή όσο και στο οικείο κράτος σημαίας. Να σημειωθεί επίσης ότι βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 4 του κανονισμού ΠΛΑ, κάθε πρόσωπο δικαιούται να προσφύγει κατά των αποφάσεων άρνησης εισαγωγής.

(1)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32008R1005

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις