Συρίγος σε Μάξιμο: Αναμένεται η διευθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

Βρισκόμαστε εν αναμονή της τελικής απόφασης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ώστε να διεκπεραιωθεί η περαιτέρω διαδικασία κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα και από την αξιολόγηση του Τμήματος από εξωτερικούς αξιολογητές, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Τα παραπάνω τονίζει, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας κ. Άγγελος Συρίγος. 
Ο Θεσσαλός πολιτικός,  μετά την ενημέρωση που είχε από φοιτητές του τμήματος για το ζήτημα που προέκυψε μετά την ενοποίηση του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναφορικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας, προχώρησε στην άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. 
Στην απάντησή του ο υφυπουργός Παιδείας σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του ενδιαφερόμενου Τμήματος που το ρυθμίζουν με διαφορετική διαδικασία και στη βάση ειδικών διατάξεων. 
Κατόπιν των ανωτέρω, εναπόκειται στους οικείους φορείς και Υπουργεία, με τις αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται οι προαναφερθείσες μεταβολές στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υπαγωγή όλων των αποφοίτων των νέων Τμημάτων στο οικείο πλαίσιο άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 
Ειδικότερα, το Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4589/2019 (Α ́13), εντάχθηκε στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Ιδρύματος, ενώ ο πρώτος κύκλος σπουδών του ορίστηκε σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, δόθηκε η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας ή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το αρ. 27997/22/ΓΠ/14-12-2022 έγγραφο του ίδιου Πανεπιστημίου “...ακολούθησε δεύτερη συνάντηση τον Ιούνιο του 2021 μεταξύ της Προέδρου του Τμήματος, του Αναπληρωτή Προέδρου, μελών ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας και του Προέδρου του τοπικού Παραρτήματος του ΓΕΩΤΕ Κεντρικής Ελλάδας. Κατά τη συνάντηση διευκρινίστηκε από τον Πρόεδρο του τοπικού Παραρτήματος του ΓΕΩΤΕ ότι για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων θα έπρεπε να προηγηθεί η αξιολόγηση του Τμήματος από εξωτερικούς αξιολογητές, να πιστοποιηθεί το Πρόγραμμα Σπουδών του και κατόπιν, με κοινή συμφωνία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΕΘΑΕ και ΓΕΩΤΕ, να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας...
Τον Ιούνιο του 2022 το Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας κατέθεσε προς την ΕΘΑΕ αίτηση αξιολόγησης υποβάλλοντας τον αντίστοιχο φάκελο. 
Το Νοέμβριο του 2022 (από 14 έως 19 Νοεμβρίου) πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Τμήματος από εξωτερικούς αξιολογητές και σήμερα βρισκόμαστε εν αναμονή της τελικής απόφασης της ΕΘΑΕ, ώστε να διεκπεραιωθεί η περαιτέρω διαδικασία κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας”».

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις