Τι συμβαίνει με τις αποζημιώσεις των πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την καταστροφική πυρκαγιά στην Εύβοια το 2021

Απάντηση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου,  της υπ’ αριθμ. πρωτ. 263/27.07.2023 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Σοφία - Χάιδω Ασημακοπούλου, με θέμα «Τι συμβαίνει με τις αποζημιώσεις των πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από την καταστροφική πυρκαγιά στην Εύβοια το 2021», και κατά το σκέλος των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α' 66) «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις», σε συνδυασμό με το π.δ. 77/2023 (A’ 130), η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι αρμόδια για την παροχή κρατικής αρωγής σε επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Ειδικότερα σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεομηνίες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών μετά από θεομηνία, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ως θεομηνίες ορίζονται αποκλειστικά τα εξής φαινόμενα: σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων, πυρκαγιές δασών, καθώς και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από φυσικά αίτια.

Η επιχορήγηση δύναται να καλύπτει μέρος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου, και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.

Ειδικότερα όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ισχύουν τα ανωτέρω, με την επιφύλαξη των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, και του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), σύμφωνα με το ν.δ. 131/1974 (Α' 320). Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 11 του ν. 4797/2021, κατ' εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενισχύσεις, οι οποίες χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΚΟΕ και αφορούν σε ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, με την εξαίρεση ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή, δύνανται να χορηγούνται βάσει του ν. 4797/2021 και να καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την έκδοση υπουργικής απόφασης για την παροχή της επιχορήγησης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από τις επιτροπές κρατικής αρωγής που ορίζονται από την αρμόδια Περιφέρεια και η αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των ζημιών στην Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής,

β) η έκδοση ΚΥΑ οριοθέτησης με επισπεύδουσα υπηρεσία τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές από θεομηνία.

Με σχετική τροποποίηση του ν. 4797/2021, προβλέφθηκε η δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων επιχορήγησης για επιμέρους καταστάσεις πληγέντων, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των επιτροπών, δυνατότητα η οποία έχει ενεργοποιηθεί για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021. Επισημαίνεται δε ότι ειδικά για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% της εκτιμώμενης ζημίας. Οι σχετικές αποφάσεις επιχορήγησης εκδίδονται μετά την αποστολή επιμέρους καταστάσεων από τις αρμόδιες περιφέρειες ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου της επιτροπή κρατικής αρωγής.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, για τις πυρκαγιές στην Εύβοια, έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις:

1)    157624 ΕΞ 2021/09.12.2021 υ.α. με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από

την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»                                                         (Β'    5709) συνολικού ποσού

1.330.400,00 ευρώ,

2)    33326 ΕΞ 2022/11.03.2022 υ.α. με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας» (Β' 1102) συνολικού ποσού 475.034,00 ευρώ,

3)    64069 ΕΞ 2022/12.05.2022 υ.α. με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β' 2373) συνολικού ποσού 98.303,00 ευρώ,

4)    85194 ΕΞ 2022/17.06.2022 υ.α. με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β' 3135) συνολικού ποσού 234.143,00 ευρώ,

5)    179379 ΕΞ 2022/07.12.2022 υ.α. με θέμα «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β' 6232) συνολικού ποσού 719.455,00 ευρώ,

6)    14031ΕΞ 2023/09.08.2023 υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικής επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β' 5050) συνολικού ποσού 69.368,00 ευρώ.

Όσον αφορά την καταβολή αποζημιώσεων των πληγέντων από την πυρκαγιά του 2021 στην Εύβοια κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι σχετικές συγκεντρωτικές καταστάσεις απεστάλησαν στην Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στις αρχές Ιουνίου 2023 από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, (αριθ. πρωτ. 67237/06.06.2023), στις οποίες περιλαμβάνονται εκατό πενήντα τέσσερις (154) αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και οι οποίες βρίσκονται υπό επεξεργασία για την έκδοση σχετικής απόφασης.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εξετάζει, προωθεί και παρακολουθεί την ταχύτατη υλοποίηση των μέτρων της κρατικής αρωγής που εφαρμόζονται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, έτσι ώστε η στήριξη και η αποκατάσταση μετά τις φυσικές καταστροφές, να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πληττόμενων περιοχών, καθώς και στις ανάγκες κάθε πολίτη.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις