Αρδευτικό δίκτυο: Νέα εποχή με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Σε απάντηση της ερώτησης του ευρωβουλευτή κ. Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνου, ο κ. Paolo Gentiloni, Επίτροπος Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρο για τη στήριξη των επενδύσεων στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο.

Ακολουθεί η απάντηση: 
Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας1 περιλαμβάνει μέτρο για τη στήριξη των επενδύσεων στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο. Το μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων έργων λεκανών απορροής και διαχείρισης που αναμένεται να αυξήσουν τη χρήση των επιφανειακών υδάτων, τη συλλογή των όμβριων υδάτων, την αναπλήρωση των ταμιευτήρων υπόγειων υδάτων, την αντιπλημμυρική προστασία, καθώς και την πρόληψη και τον μετριασμό των καταστάσεων λειψυδρίας και ξηρασίας. Παράλληλα, τα έργα αυτά αναμένεται να μειώσουν την υπεράντληση υπόγειων υδάτων και το επακόλουθο κόστος άρδευσης και την κατανάλωση ενέργειας.

Τα έργα αυτά, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει συνεπώς να τονώσουν την παροχή και την ποιότητα των διαθέσιμων υδάτων, να
εξορθολογίσουν την κατανάλωση νερού και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα, επιτρέποντας σε μεμονωμένες και συλλογικές γεωργικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πρακτικές που μετριάζουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και να παράγουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα έργα θα συμβάλουν επίσης στην πρόληψη πλημμυρών που προκαλούνται από βροχοπτώσεις υψηλής έντασης, όπως η καταιγίδα «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το κόστος των υπηρεσιών ύδρευσης θα καθοριστεί, σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Δημοσίου για την τιμολόγηση και χρέωση του νερού άρδευσης, από τους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης (ΤΟΕΒ), οι οποίοι είναι αγροτικοί συνεταιριστικοί οργανισμοί, με τελική έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.


1 https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/nrrp_greece_2_0_greek_280721.pdf

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις