Σημαντική αύξηση των εισαγωγών σε τιμές που ανταγωνίζονται ευθέως την ελληνική οινοπαραγωγή

 

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάρτηση των στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ με την επιφύλαξη ότι είναι προσωρινά.

Σύμφωνα με τους στατιστικούς πίνακες προηγουμένων ετών που τηρεί η ΚΕΟΣΟΕ αποκρυπτογραφούνται ενδιαφέροντα συμπεράσματα ειδικά ανά χώρα εισαγωγής:

 

 

Αξιοσημείωτη αύξηση εισαγωγών

Αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρείται σε όλα τα μεγέθη εισαγωγών οίνων το 2016 έναντι του 2015. Αναλυτικότερα η εικόνα που παρουσιάζουν οι εισαγωγές οίνων είναι η εξής:

Οι εισαγωγές σε ποσότητα από χώρες της ΕΕ καταγράφουν αύξηση της τάξης του 66,32% (2015/123.104 HL – 2016/204.742 HL) και από Τρίτες Χώρες καταγράφουν αύξηση της τάξης του 21,89% (2015/1.800 HL – 2016/2.194 HL), ενώ οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 64,63% (2015/126.919 HL – 2016/208.952 HL). Τέλος και η σύγκριση του 2016 με τον μέσο όρο πενταετίας (διαχρονική τάση) δείχνει αύξηση κατά 24,35% από τις χώρες της ΕΕ, μείωση κατά 44,12% από Τρίτες Χώρες και αύξηση του συνόλου κατά 23,66%.

Ως προς την αξία οι εισαγωγές καταγράφουν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αύξηση 13,95% από χώρες της ΕΕ (2015/28.721.225 € - 2016/32.728.603 €), αύξηση από Τρίτες Χώρες κατά 26,52% (2015/896.655 € - 2016/1.134.404 €), ενώ σε επίπεδο συνόλου οι εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση 14,33% (2015/29.619.895 € – 2016/33.863.007 €. Το 2016 σε σχέση με το μέσο όρο πενταετίας σε αξία, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 23,04% από χώρες της ΕΕ, κατά 0,41% από Τρίτες Χώρες και κατά 22,12% στο σύνολό τους.

Αποκαλυπτική είναι η μεταβολή των στοιχείων ανά τιμή λίτρου εισαγόμενου οίνου, σύμφωνα με τα οποία η μέση τιμή ανά λίτρο κατέγραψε σημαντική μείωση κατά 31,33% (2015/2,33 €/lt – 2016/1,6 €/lt) από χώρες της ΕΕ, ενώ από Τρίτες Χώρες η μέση τιμή ανά λίτρο κατέγραψε αύξηση κατά 3,82% (2015/4,98 €/lt – 2016/5,17 €/lt) μέγεθος που υποδηλώνει ότι πρόκειται για εμφιαλωμένους οίνους.

Πτωτικά κινήθηκε και ο μέσος όρος τιμών ανά εισαγόμενο λίτρο οίνου του 2016 σε σχέση με την προηγούμενη 5ετία (-4,76%), από χώρες της ΕΕ, ενώ αντίστοιχα αυξητικά (+43,05%) από Τρίτες Χώρες.

Ως προς τις κυριότερες χώρες εισαγωγής, αξιοπρόσεκτη είναι η αύξηση των εισαγωγών από την Γαλλία κατά 24,07% (2015/10.988.136 € - 2016/13.633.030 €) σε αξία, κατά 153,04% σε όγκο (2015/618.233 HL – 2016/1.569.292 HL), ενώ δραστική μείωση παρατηρείται στην μέση τιμή εισαγωγής οίνου ανά λίτρο, η οποία μειώθηκε κατά 51,12% (2015/17,77 €/lt – 2016/8,69 €/lt), ύψος τιμής που καταδεικνύει εισαγωγή εμφιαλωμένων οίνων.

Αυξητικά είναι και τα μεγέθη εισαγωγής από τη γείτονα χώρα, την Ιταλία αφού σε αξία οι εισαγωγές αυξήθηκαν το 2016 έναντι του 2015 κατά 16,70% (2015/ 9.974.264 € - 2016/11.640.396 €), ενώ σε όγκο αυξήθηκαν κατά 72,60%!!! (2015/7.569.076 lt – 2016/13.064.516 lt). Αποκαλυπτική είναι επίσης η πτώση της μέσης τιμής εισαγωγής οίνων ανά λίτρο από την Ιταλία, πτώση που ανέρχεται σε 32,39% (2015/1,32 €/lt – 2016/0,89 €/lt), ύψος μέσης τιμής που υποδηλώνει εισαγωγή οίνων σε χύμα μορφή.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η εισαγωγή οίνων από Ισπανία, αφού παρατηρείται αύξηση εισαγωγών σε αξία κατά 6,26% (2015/2.696.021 € / 2016/2.864.695 €), αύξηση σε όγκο κατά 44,44% (2015/2.647.690 lt – 2016/3.824.308 lt), ενώ η μέση τιμή μονάδος ανά λίτρο εισαγωγής οίνου μειώθηκε σημαντικά κατά 26,44% (2015/1,02 €/lt – 2016/0,75 €/lt).

Αξιοπερίεργα είναι τα αντίστοιχα μεγέθη εισαγωγής από τη γειτονική Βουλγαρία τα οποία είναι μεν σε ποσοστιαία μεταβολή δραματικά αυξητικά, σε απόλυτες τιμές όμως παραμένουν για τρίτη χρονιά χαμηλά (το 2013 παρουσίασαν εκρηκτική αύξηση κατ’ όγκο κατά 150%).

Η αξία εισαγωγής οίνων από Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 382,85% (2015/92.763 € - 2016/447.903 €), οι εισαγωγές κατ’ όγκο αυξήθηκαν κατά 489,85% (2015/151.572 lt – 2016/818.255 lt), ενώ η μέση τιμή κατακρημνίστηκε στα 0,55 €/lt καταγράφοντας μείωση περαιτέρω κατά 10,56% (2015/0,61 €/lt) το 2016.

Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες συμπεριλαμβανομένων των Τρίτων Χωρών (Αργεντινή, Χιλή) δεν παρουσίασαν άξιες προς αναφορά μεταβολές, αφού σε απόλυτες τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, ασχέτως αν οι ποσοστιαίες μεταβολές παρουσιάζουν πολλαπλάσιο μέγεθος.

Το συμπέρασμα από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τις εισαγωγές το 2016 είναι απαισιόδοξο, αν η τάση του 2016 συνεχισθεί τα επόμενα χρόνια. Από την επεξεργασία των στοιχείων παρατηρείται μια σημαντική αύξηση μεγεθών εισαγωγής από Ιταλία, Ισπανία και Βουλγαρία διαχρονικά και μάλιστα με εμφανή τάση μειούμενων τιμών, που κατά την άποψη της ΚΕΟΣΟΕ, ανταγωνίζονται ευθέως, τις τιμές χονδρικής διάθεσης των παραγόμενων στην Ελλάδα οίνων.

Η μόνη προστασία των Ελλήνων οινοπαραγωγών από αθέμιτο ανταγωνισμό εισαγόμενων (χύμα) οίνων, παρέχεται μέσω ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών (ανύπαρκτων έως τώρα) για τα οινοποιεία που προβαίνουν σε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή εισάγουν, ώστε να διασφαλίζεται ότι ειδικά οι αποκτούμενοι ενδοκοινοτικά οίνοι που συσκευάζονται στην Ελλάδα, να μην πωλούνται ως ελληνικοί και να έχουν την νόμιμη σήμανση.

Τέλος οι εισαγωγές οίνων αντιστοιχούν στο 8,70% της επίσημης κατανάλωσης, αντιστοιχούν όμως στο 17,71% των οίνων που καταναλώθηκαν και φορολογήθηκαν με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μέγεθος που θεωρείται ότι διακινήθηκε νόμιμα στο ελληνικό έδαφος.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις