Προδιαγραφές διάθεσης οσπρίων και ρυζιού

Χρήσιμα άρθρα από τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. για ενημέρωση των επαγγελματιών
 
Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.. Αριθμ. Α2-718/14 (ΦΕΚ 2090 Β/31-07-2014) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) .
 
Άρθρο 60

 
Κατηγορίες οσπρίων

 
Τα όσπρια, είτε πωλούνται χύδην είτε προσυσκευασμένα, διακρίνονται στις κατηγορίες που ορίζονται στην αριθμ. 37227/25-09-1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων και Ανάπτυξης (ФЕК 541/В/1987) όπως ισχύει κάθε φορά.
 
Άρθρο 61

 
Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων - Επισήμανση

 
1. Όσπρια που διατίθενται σε κλειστή συσκευασία είτε και προσυσκευασμένα είτε συσκευασμένα πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, φέρουν υποχρεωτικά επί της συσκευασίας τους τις επισημάνσεις της με αριθμ. 37227/25.9.1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων και Ανάπτυξης (ФЕК 541/В/1987) όπως ισχύει και τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσης.

 
2. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10 της παρούσης.
 
Άρθρο 62

 
Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού - Επισήμανση

 
1.Το ρύζι που προσφέρεται στην κατανάλωση σε κλειστή συσκευασία είτε είναι προσυσκευασμένο είτε είναι συσκεαυασμένο πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, είτε εισάγεται προσυσκευασμένο φέρει υποχρεωτικά επί της συσκευασίας του, τις επισημάνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσης.
2.Επιπλέον στη συσκευασία του ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις Γενικές Διατάξεις, πρέπει απαραίτητα να γράφεται ευκρινώς και η ποιότητα του ρυζιού σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
3. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 10 της παρούσης
 
Άρθρο 63

 
Διάθεση ρυζιού στην κατανάλωση

 
1.Για το ρύζι που διατίθεται στην κατανάλωση, εφαρμόζεται το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

 
2.Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη με σκοπό τη διάθεση της στην κατανάλωση, σαν ανώτερη ποιότητα, θεωρείται ως νοθεία.

 
3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά παράβαση.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις