Η ΕΕ απαγόρευσε την εισαγωγή εσπεριδοειδών από την Αργεντινή
εισαγωγή εσπεριδοειδών από την Αργεντινή

Παραθέτουμε τον αριθ. 1199/2020/13.8.2020 κανονισμό της Επιτροπής της Ε.Ε για «την τροποποίηση του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 για την προσωρινή απαγόρευση της εισαγωγής στην Ένωση ορισμένων φρούτων καταγωγής Αργεντινής….», προς ενημέρωσή σας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) απαγόρευσε την εισαγωγή λεμονιών και πορτοκαλιών από την Αργεντινή, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή και η εξάπλωση της «μαύρης κηλίδας εσπεριδοειδών», σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1199 της Επιτροπής της 13ης Αυγούστου 2020

Ο κανονισμός αυτός, τίθεται σε ισχύ στις 16 Αυγούστου και τροποποιεί το παράρτημα VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 που απαγορεύει προσωρινά την εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων φρούτων καταγωγής Αργεντινής, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή και η εξάπλωσή τους στο Ένωση Phyllosticta citricarpa.

Ο Πρόεδρος

Γ Φραγκίστας

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1199 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Αυγούστου 2020

……………………………………

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072

Στο παράρτημα VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 προστίθεται η ακόλουθη σειρά:

«21. Citrus limon (L.) N. Burm.f. και Citrus sinensis (L.) Osbeck (έως τις 30 Απριλίου 2021) ex 0805 50 10 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 Αργεντινή»

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει τη δεύτερη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις