Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών στα11 Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

Για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λ. Αυγενάκη προκηρύχθηκαν οι θέσεις των Διευθυντών/ντριών των έντεκα (11) Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας που λειτουργούν στον Οργανισμό.

Η προκήρυξη δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, δηλαδή είναι ερευνητής/τρια Α’ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητής/τριας ΑΕΙ.  Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν και τα ήδη υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και οι ερευνητές των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, στους οποίους θα παρασχεθεί η δυνατότητα διατήρησης της θέσης τους ως μερικής απασχόλησης. Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα μόνο για μια (1) θέση Διευθυντή/ντριας Ινστιτούτου.

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει και με βάση την υπ’ αρ. 3η/θέμα 6ο/4-3-2024 (ΑΔΑ: 65ΞΝΟΞ3Μ-Π55) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αναλυτικότερα οι θέσεις αφορούν στα ακόλουθα Ερευνητικά Ινστιτούτα:

1. Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα 

2. Αλιευτικής Έρευνας, με έδρα την Καβάλα

3. Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, με έδρα τη Λάρισα 

4. Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης

5. Δασικών Ερευνών, με έδρα τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης

6. Εδαφοϋδατικών Πόρων, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης

7. Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, με έδρα τα Χανιά 

8. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, με έδρα τα Γιαννιτσά

9. Κτηνιατρικών Ερευνών, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης 

10. Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, με έδρα την Αθήνα

11. Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, με έδρα την Αθήνα 

 

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί στους ιστότοπους των ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥπΑΑΤ, ΓΓΕΚ και ΕΕ. 

α.  Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων)

β.  Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά την επικαιροποίηση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσεως των Διευθυντών/ντριων των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων κα Φωτεινή Κλάγκου τηλ. 210 8392094, e-mail: [email protected] ή στην κα Φωτεινή Κουλακιώτη τηλ. 210 8392045, e-mail: [email protected].

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις