Φέτα: Ο «λευκός χρυσός» της Δυτικής Ελλάδας

Γράφει ο Μολώνης Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος - Τεχνολόγος Γάλακτος
 

Η διατροφική σπουδαιότητα της φέτας.
 
Η φέτα είναι ένα προϊόν μεγάλης διατροφικής αξίας. Η ονομασία «φέτα» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε λευκό τυρί αφού πρόκειται για Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).
 
Αποτελείται από πρόβειο ΓΑΛΑ ή μίγμα πρόβειου ή γίδινου γάλακτος σε αναλογία[ ( 70 - 30% ). Από την προσωπική μου εμπειρία θεωρώ ιδανικότερη την μίξη πρόβειου με γίδινο γάλα κατά ποσοστά 75–25%, λόγω καλύτερης συνεκτικότητας του προϊόντος. Σχετικά με την χημική της σύσταση, η φέτα αποτελείται κατά 52-56% από υγρασία, κατά 22-27% από λίπος και κατά  < 3% από αλάτι.

Έίναι πλούσια πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε πρωτεΐνες συμβάλλει στην ανάπτυξη του μυϊκού ιστού, ιδιαίτερα στην περίπτωση των αθλητών, όπου είναι αναγκαία η άμεση αποκατάσταση των φθαρμένων ιστών του οργανισμού τους.
 
Περιέχει ακόμη πλήθος θρεπτικών στοιχείων όπως Ασβέστιο, Φώσφορο / Βιταμίνη Α, Βιταμίνη Β2, Βιταμίνη Β6, Βιταμίνη Β12.
 
Είναι ένα από τα σπουδαιότερα ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, αλλά και σε τοπικό επίπεδο στον Δήμο Αγρινίου και την ευρύτερη περιοχή, ένα από τα σημαντικότερα ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
 
Τόσο το Κράτος όσο και οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν στο να προστατευθεί η ταυτότητα και μοναδικότητα του προϊόντος τα οποία της χαρίζουν περαιτέρω ιδιαίτερη εμπορική αξία και δύναται να αποτελέσει το νούμερο 1 εξαγωγικό προιόν μας.

Οι αρμοδιότητες του Δήμου Αγρινίου στον τομέα της Αγροτικής Παραγωγής.
 
Ο Δήμος Αγρινίου δια του Τμήματος του Αγροτικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει ελάχιστο έργο.
Είναι ώρα να βάλουμε ένα λιθαράκι απέναντι στη επισιτιστική κρίση που πλησιάζει.
 
Όμως, σύμφωνα με τον νόμο (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) έχει πλήθος αρμοδιοτήτων δια των οποίων μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή μας.
 
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 στον τομέα  «Αγροτικής Ανάπτυξης - Κτηνοτροφίας - Αλιείας»,  περιλαμβάνονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ οι ακόλουθες Αρμοδιότητες:
 
 1. Η Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
 
 2. Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
  
4. Η Διαχείριση βοσκοτόπων.
 
 5. Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ` άρθρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α`).
  
6. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
 
 7. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 
 8. Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.
 
9. Η προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.
 
 10. Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ως και των απολαμβανομένων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων.
 
 11. Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και η λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών.
 
 12. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης-
 
 13. Η συνεργασία μεΙδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.
 
 14. Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
 
15. Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
 
 16. Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων.
 
 17. Η εφαρμογή και ο έλεγχος του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
 
 18. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων.
 
 19. Η παροχή γνωμάτευσης για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 
 20. Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α).
 
 21. Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 
 22. Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα.
 
23. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων.
 
 24. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η Σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004.
 
 25. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου.
 
 26. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
 
Όπως γίνεται αντιληπτό από όλα τα ανωτέρω, ο Δήμος Αγρινίου ΜΠΟΡΕΙ να επιτελέσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα στην περιοχή μας και να συμβάλλει καθοριστικά στην προβολή και προώθηση των παραγόμενων προϊόντων. Ο Δήμος Αγρινίου ΜΠΟΡΕΙ να βοηθήσει έμπρακτα και ουσιαστικά τόσο την τοπική οικονομία εν γένει, όσο και τον κάθε έκαστο παραγωγό της πόλης μας, που έχει ανάγκη την ύπαρξη ενός φορέα ως αρωγού στο πλευρό του.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις