Η Λύση του Προβλήματος της Ελιάς Καλαμών..
Η Λύση του Προβλήματος της Ελιάς Καλαμών

Η διευθέτηση του προβλήματος της ελιάς Καλαμών είναι εθνικό θέμα, καθώς, η ελιά Καλαμών αποτελεί ένα από τα δυναμικότερα εξαγώγιμα προϊόντα μας και έτσι θα πρέπει να μείνει, συνεισφέροντας θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, καθώς μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση που διήλθαμε είναι υπέρτατης σημασίας να επιτυγχάνεται θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που αποτελεί τον μόνο τρόπο για να μειωθεί το εξωτερικό μας χρέος και να διατηρείται ένας κύκλος σταθερής, ενάρετης, οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

 

Περαιτέρω, στην καλλιέργεια και προώθηση της ελιάς Καλαμών ενεργοποιείται ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, συμβάλλοντας θετικά στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στο δυναμισμό της πατρίδας μας από κάθε πλευρά.

 

Για αυτό και η λύση που πρέπει να βρεθεί στο πρόβλημα πρέπει να είναι εθνική λύση, να ωφελούνται δηλαδή όλοι οι Έλληνες παραγωγοί και όσοι άλλοι δραστηριοποιούμενοι στην ελιά Καλαμών, ώστε να προκύψει το μείζον όφελος, αλλά και να αποφθεχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις, αν επικρατήσουν τοπικές λύσεις, και γενικά λύσεις που δεν προάγουν μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη αυτού του ξεχωριστού προϊόντος.

Είναι δε αδιανόητο για την πατρίδα μας στην οποία ξεκίνησε και μεγαλούργησε αυτό το προϊόν, άλλες χώρες να το εκμεταλλεύονται και να το αξιοποιούν προς όφελός τους και μάλιστα με τρόπους που ξεφεύγουν από νόμιμα και δεοντολογικά πλαίσια, και γενικά από τα αναγκαία πλαίσια που διασφαλίζουν την ελληνική παραγωγή, τελικά, μειώνοντας τα οφέλη για τη χώρα μας. Ας σημειωθεί ότι η παγκόσμια αγορά αυτού του μοναδικού προϊόντος είναι τεράστια, μπορεί να απορροφήσει την παραγωγή μας, πέραν της εγχώριας κατανάλωσης και της τουριστικής ζήτησης, αρκεί και για την ελιά Καλαμών να επιχειρηθεί ένα καλύτερο μάρκετινγκ, και φινίρισμα του προϊόντος, κάτι που διευκολύνεται με την πρόταση μας παρακάτω.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δεδομένο το πραγματικό γεγονός, της διαχρονικής επέκτασης της παραγωγής της ελιάς Καλαμών σε πολλά γεωγραφικά σημεία της Ελλάδας. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η επέκταση αυτή είναι φυσιολογική, μάλιστα όταν ελιές τύπου Καλαμών παράγονται πλέoν και στο εξωτερικό, από την Τουρκία, την Αίγυπτο, άλλες μεσογειακές χώρες και πέραν της Μεσογείου.

Τα πιο πάνω λοιπόν μας οδηγούν να εισηγηθούμε την ορθότερη κατά την κρίση μας πρόταση για την κατοχύρωση της ελιάς Καλαμών που είναι η εγκαθίδρυση ΠΓΕ (Γεωγραφική Ένδειξη) για όλη τη χώρα και να αξιοποιήσουμε αυτόν το μηχανισμό που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς, για να προστατέψει ορισμένα προϊόντα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, να προκύψει έτσι προστιθέμενη αξία, να προωθηθεί το προϊόν, να στηριχτούν οι τιμές και το εισόδημα όλων των συντελεστών παραγωγής, και εμπορίας του.

Περαιτέρω, με αφορμή την εκδίκαση στις 15.12.2020 της προσφυγής των Μεσσηνίων στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Υ.Α. 331/7.2.2018 με την οποία εγκρίθηκε το «Kalamata Olives» διεθνώς, αλλά και τις «διαμάχες» γενικά που παρατηρούνται, διαγράφεται ο κίνδυνος, αυτό το σημαντικό στοιχείο (asset) για τη χώρα μας να απαξιωθεί, με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για τον κλάδο και την Ελλάδα. Ακόμα, η πιο πάνω υπουργική απόφαση, ενώ βοηθά ώστε όλοι οι παραγωγοί της χώρας να μπορούν να προωθήσουν την ελιά Καλαμών που παράγουν, ταυτόχρονα εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους καθώς επιτρέπει τη χρήση του όρου και από παραγωγούς άλλων χωρών, δυνητικά επηρεάζοντας αρνητικά τις ελληνικές εξαγωγές αλλά και θετικά τις εισαγωγές ελιών Καλαμών στην Ελλάδα!

Δεν είμαστε οι πρώτοι που θα κατοχυρώσουμε ένα προϊόν μας ως ΠΓΕ. Στην ΕΕ σε πολλά αγροτικά προϊόντα, στην Ιταλία, στην Ισπανία και αλλού, έχει επιλεγεί με επιτυχία αυτή η Ευρωπαϊκή λύση. Η εμπειρία από την αντιμετώπιση του προβλήματος της ελιάς Καλαμών στη χώρα μας κατά την τελευταία εικοσαετία δείχνει αντιπαραθέσεις, τοπικισμούς, απουσία σταθερής κατεύθυνσης, σύμπλευσης και συμπόρευσης όλων ή των περισσοτέρων, δυστυχώς, έλειψαν αποφάσεις για την κάλυψη όλης της εθνικής παραγωγής. Δεν εξετάστηκε επαρκώς έως τώρα η κατοχύρωση ΠΓΕ. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η τρέχουσα λύση (Kalamata Olives) παρά τη χρήσιμη λειτουργία της δεν πρέπει να παραμείνει ως λύση καθώς υποσκάπτει τελικά τα συμφέροντα τόσο τοπικών ΠΟΠ όσο και πέραν αυτών. Δεν πρέπει να παραμείνει ως η ενδεδειγμένη λύση για τους παραγωγούς -συντελεστές της ελιάς Καλαμών σε όλη τη χώρα. Η λύση «Kalamata Olives» πρέπει να υποκατασταθεί από τη λειτουργία μιας ΠΓΕ, να καλύπτει όλους χωρίς να τους δημιουργεί πρόβλημα. Η ΠΓΕ θα φέρει οφέλη, κανόνες, διαφάνεια και τελικά προστασία στη γνήσια ελληνική παραγωγή, στην απορρόφηση της εγχώριας παραγωγής, και στην εγκαθίδρυση ορθών τιμών για το προϊόν.

Αντωνία Νίκια

Οικονομολόγος (πτυχίο, Μ.Sc.)

Παραγωγός Ελιάς Καλαμών

Γεράκι Λακωνίας

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις