Πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ έμεινε χωρίς σύστημα

Στις 15/01/2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε προς όλα τα ΚΥΔ της Χώρας μέσω αλληλογραφίας (email) τα ΑΦΜ προσώπων που εμπεριέχουν τους Κωδικούς Λαθών 95199 & 95200.

Πως είναι δυνατόν???

Δε γνωρίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υπάλληλοι του ότι η σύμβαση των ΚΥΔ έχει λήξει?

Δε γνωρίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υπάλληλοι του ότι δεν υπάρχει Σύστημα?

Δε γνωρίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υπάλληλοι του ότι έπρεπε προ της λήξης της Σύμβασης με τα ΚΥΔ να υπάρξει ανανέωση ή να κοινοποιηθεί προς όλους το τι πρόκειται να συμβεί?

Τα ΚΥΔ όλης της Χώρας έχουν να επιτελέσουν έως τις 31/01/2021, σειρά από Πράξεις με κυριότερες όλων τις Ενστάσεις και τις Διοικητικές για το σύνολο των πεπραγμένων των Γεωργών & Κτηνοτρόφων που αφορούν τις ΑΕΕ του έτους 2020 προκειμένου να πραγματοποιηθούν ορθά οι πληρωμές. Οι συμβάσεις όμως των ΚΥΔ, τόσο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με την «GAIA Επιχειρείν», έχουν από τις 31/12/2020 λήξει. Είναι Νόμιμο τα ΚΥΔ, να ανταποκριθούν? Πως? Θα υπάρξει ανανέωση της Σύμβασης των ΚΥΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δύναται ο ΟΠΕΚΕΠΕ να παρέχει στα ΚΥΔ Σύστημα για να λειτουργήσουν και να περαιώσουν τις Πράξεις?

Σε αντίθετη περίπτωση θα δεχτεί τις αιτήσεις χειρόγραφα στα κατά τόπους Γραφεία? Θα τις περαιώσουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι? Θα είναι ανοικτά τα κατά τόπους Γραφεία λόγω Covid-19?

Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των πεπραγμένων διέπεται από το GDPR και δε γίνεται τα προσωπικά δεδομένα να διαχέονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς δε γίνεται να αποστέλλονται στα ΚΥΔ που δεν έχουν πλέον καμία αρμοδιότητα καθώς οι Συμβάσεις τους έχουν λήξει. Τέλος θα ήθελα να τονίσω, ότι υπάρχουν πολλά ΚΥΔ, που δεν ενδιαφέρονται για όλα όσα περιγράφονται και διακινούνται από τα ΜΜΕ του χώρου, άλλα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των Ελλήνων Αγροτών και Κτηνοτρόφων με στόχο την συνδρομή τους στην περαίωση των υποχρεώσεων τους. 

Dr. MSc. Γεώργιος Χρ. Δημόκας

Γεωπόνος Μελετητής – Γεωργικός Σύμβουλος – Γεωργικός Μηχανικός

Πρώην Καθηγητής ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

Διευθύνων

Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων Μαγνησίας 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις