‘’Τ.Ο.Ε.Β. και έξυπνος μετασχηματισμός στη νέα εποχή’’

Ο εκσυγχρονισμός των δυνατοτήτων άρδευσης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αποτελεί την ικανή και αναγκαία προϋπόθεση αύξησης αλλά και βελτίωσης της αγροτικής μας παραγωγής. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί για την πατρίδα μας κρίσιμο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και είναι κυριολεκτικά ανεπίτρεπτο, τα αρδευτικά μας δίκτυα στο σύνολο της Ελλάδας να αντιμετωπίζουν τόσα πολλά και πολύχρονα προβλήματα. Όλα δείχνουν ότι η διάθεση του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης κου Σπήλιου Λιβανού είναι να γίνουν χρηματοδοτήσεις μέσω της Δράσης 4.3.1 των Υποδομών εγγείων βελτιώσεων του ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.)2021 -2027 προς τους Τ.Ο.Ε.Β.

Οι χρηματοδοτήσεις θα είναι για παρεμβάσεις, Αντικατάστασης Αγωγών, Εκσυγχρονισμού των Αρδευτικών Δικτύων, αντικατάστασης των εξοπλισμων των πεπαλαιωμένων αντλιοστασίων με σύγχρονο Ηλεκτρομηχανολογικό Εξοπλισμό προκειμένου να βελτιωθούν και να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και κατά συνέπεια οι δυνατότητες άρδευσης σημαντικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Το AGROCAPITAL φιλοξένησε τον κο Δημήτρη Καρρά, μελετητή σε θέματα άρδευσης.

Κύριε Καρρά, πείτε μας λίγα λόγια σχετικά με τα αρδευτικά δίκτυα στην χώρα μας:

Δ.Κ.: Tα δίκτυα στην Ελλάδα έχουν υπερβεί κατά πολύ την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής των αρδευτικών δικτύων που είναι τα 40 έτη. Μετά την 40ετία το υλικό κατασκευής των σωληνώσεων έχει χάσει την αντοχή του με αποτέλεσμα συνεχείς θραύσεις και διαρροές, ενώ τα εξαρτήματα χειρισμού (βάνες και βαλβίδες) έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργικότητά τους με αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι αδύνατη η απομόνωση τμημάτων του δικτύου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης. Το υλικό κατασκευής τους είναι απαρχαιωμένο και μη συμβατό με τα εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Η συντήρηση και επισκευή τέτοιων δικτύων απαιτεί την συνεχή χρήση ιδιοκατασκευών, οι οποίες δεν είναι πιστοποιημένα συμβατές. Τα δίκτυα είναι πολύ παλιά (κατασκευάστηκαν μέχρι τη δεκαετία του ’60) και μέχρι σήμερα οι Οργανισμοί ευτυχώς αντεπεξήλθαν με επιτυχία και ασφάλεια στην αποστολή τους. Είναι όμως απαραίτητο να γίνουν έγγειες βελτιώσεις άμεσα.

Ποια είναι η άποψή σας, τι χρειάζεται να κάνουν οι Τ.Ο.Ε.Β.;

Κύριε Μπακόλα άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι όσοι έχουμε εμπλοκή με τον πρωτογενή τομέα – γεωργία με κάθε δυνατότητα που μας παρέχεται, ώστε να εγκαινιάσουμε μία νέα εποχή στην αγροτική παραγωγή του τόπου μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, επιζητούμε τη συνεργασία και τη συνευθύνη όλων των αρμόδιων φορέων και κυρίως των αγροτών μας, στο πλευρό των οποίων θα σταθούμε με κοινό στόχο να δούμε τα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας να κατακτούν τη θέση που τους αξίζει, στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά. Κλείνοντας θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στους Προέδρους των ΤΟΕΒ και να προετοιμαστούν άμεσα με μελέτες (Περιβαλλοντικές, Υδραυλικές, Τοπογραφικές αποτύπωσης των δικτύων Ηλεκτρομηχανολογικές, Μελέτες Οικονομικής Σκοπιμότητας, Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Υδάτων, Γεωργοοικονομικη Μελέτη κ.λπ.), προκειμένου να ενταχθούν στο νέο Π.Α.Α. του ΥΠ.ΑΠ.2021-2027 που θα ανοίξει σύντομα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις