Ο πρωτογενής τομέας στη κόψη του ξυραφιού

Έχουμε φτάσει στο 2023 και μιλάμε για ανάπτυξη σε ένα δήμο κλείνοντας λακούβες και κάνοντας ασφαλτοστρώσεις. Η ανάπτυξη δεν έρχεται έτσι, σε μια περιοχή που είναι αγροτική. Όποτε θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές δράσεις.
 
Ο Δήμος Αγρινίου δεν έχει παρουσιάσει σημαντικό έργο για την πρωτογενή ανάπτυξη της περιοχής τα τελευταία χρόνια.
 

Σύμφωνα με το νόμο (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)  και ειδικότερα με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 στον τομέα  «Αγροτικής Ανάπτυξης - Κτηνοτροφίας - Αλιείας»,  περιλαμβάνονται οι εξής αρμοδιότητες : 
 

 •  Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία αλλά και αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα και την ολοκλήρωση λιμνοδεξαμενών.
 •  
 •  Η  Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).

 

 • Η  παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α`)

 

 •  Η  σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.
   
 • Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων πάντα σύμφωνα με το πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης..

 

 • Η Διαχείριση βοσκοτόπων.
   
 • Η συνεργασία με ιδρύματα  έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής.

 

 • Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα.
   
 • Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων.
   
 • Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
   
  Όπως όλοι καταλαβαίνουμε ο Δήμος Αγρινίου μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτογενή και δευτερογενή ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Δήμος Αγρινίου μπορεί με αυτούς τους τρόπους να βοηθήσει ουσιαστικά την οικονομία του δήμου μας.

 

Μολώνης Δ. Σπυρίδων

Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις