Εκπνέει η ισχύς των δικαιωμάτων φύτευσης στις 31.12.2015

Όπως ήταν αναμενόμενο εξεδόθη η υπουργική απόφαση (για το ΦΕΚ 1995/15.9.15 πατήστε ΕΔΩ) η οποία καθορίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2015 ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτημάτων για την μετατροπή των Δικαιωμάτων φύτευσης που βρίσκονται στα χέρια των παραγωγών (σ.σ. και για αυτά που θα χορηγηθούν έως 31/12/2015) σε ΄Αδειες Φύτευσης).

Η εν λόγω ΥΑ προβλέπει και την χρήση της μείζονος μεταβατικής περιόδου μετατροπής των δικαιωμάτων σε άδειες, των οποίων η δυνατότητα μετατροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 31.12.2020.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το δικαίωμα φύτευσης δεν μετατραπεί σε Άδεια Φύτευσης έως την 31.12.2015 το μετατρεπόμενο σε ΄Αδεια Φύτευσης Δικαίωμα Φύτευσης μετά την 1.1.2016 και έως 31.12.2020 δεν μεταβιβάζεται σαν άυλο στοιχείο μόνο του, αλλά μεταβιβάζεται (ως Άδεια Φύτευσης πλέον) μαζί με το αμπελοτεμάχιο εφόσον βέβαια ενδιαμέσως φυτευτεί. Εξυπακούεται ότι το Δικαίωμα φύτευσης μεταβιβάζεται ως άυλο στοιχείο (μόνο του) έως 31.12.2015.

Η ΚΕΟΣΟΕ δημοσιεύει κωδικοποιημένη ανάλυση του θέματος με βάση την παρουσίαση που έγινε στο πλαίσιο της 54ης Γενικής της Συνέλευσης προκειμένου να δημιουργηθεί πλήρης εικόνα του μεταβατικού καθεστώτος των Δικαιωμάτων Φύτευσης και των δυνατοτήτων που παρέχονται στους κατόχους τους.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Τα δικαιώματα φύτευσης – του ισχύοντος καθεστώτος – που έχουν παραχωρηθεί στους παραγωγούς πριν την 31.12.2015 και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, μπορούν από 1/1/2016 να μετατραπούν σε Άδειες Φύτευσης, μετά από αίτηση του κατόχου

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά τις 15/9/2015

Το Κράτος Μέλος μπορεί να παρατείνει το διάστημα μετατροπής των Δικαιωμάτων Φύτευσης σε Άδειες Φύτευσης, μέχρι 31.12.2020, αλλά από 1/1/2016 το Δικαίωμα Φύτευσης δεν θα έχει ισχύ και πρέπει μετά από αίτηση να μετατραπεί σε Άδεια Φύτευσης, για να πραγματοποιηθεί φύτευση

Δικαιώματα Φύτευσης υπάρχουν επίσης:

 • σε αμπελώνα που δεν είναι σε παραγωγική φάση
 • σε εγκαταλελειμμένο αμπελώνα
 • σε εκριζωμένο και χρησιμοποιούμενο με άλλη καλλιέργεια πρώην αμπελοτεμάχιο υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο

Ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Φύτευσης που θέλει να μεταβιβάσει το Δικαίωμα Φύτευσης (όχι μαζί με το αμπελοτεμάχιο) μπορεί να ασκήσει το Δικαίωμα Φύτευσης πριν τις 31.12.2015

 • δεν απαιτείται προσκόμιση Δηλώσεων Συγκομιδής 2 τελευταίων ετών
 • εφόσον ο αμπελώνας είναι εκριζωμένος πρέπει ν’ αποδειχθεί ότι δεν έχουν παρέλθει 5 έτη

Το Δικαίωμα Φύτευσης ο παραγωγός μπορεί:

 • να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος για να επαναφυτεύσει στην ίδια ή άλλη έκταση
 • να το διαθέσει στο Εθνικό Αποθεματικό πριν τις 31.12.2015
 • να το μεταβιβάσει (και πουλήσει) μερικώς ή ολόκληρο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πριν τις 31.12.2015

Η χρήση, η διάθεση στο Εθνικό Αποθεματικό, ή η μεταβίβαση γίνονται με έντυπα από τις ΔΑΟΚ ή με ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη

Οι Άδειες Φύτευσης που θα χορηγηθούν από 1/1/2016 και αυτές που θα προκύψουν από την μετατροπή των Δικαιωμάτων Φύτευσης

 • δεν θα μεταβιβάζονται ως άυλο στοιχείο, όπως σήμερα τα Δικαιώματα Φύτευσης
 • θα μεταβιβάζονται μαζί με το αμπέλι (δηλαδή Άδεια, αμπέλι, γη)

Όσοι θέλουν να μεταβιβάσουν (είτε στο Εθνικό Αποθεματικό, είτε σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο), μόνο το Δικαίωμα Φύτευσης, πρέπει να το πράξουν πριν τις 31/12/2015

Η κληροδότηση Δικαιώματος Φύτευσης μέσω Διαθήκης διασφαλίζει επίσης την μεταβίβαση των Δικαιωμάτων Φύτευσης

Μετά την 1/1/2016 οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Φύτευσης θα μπορούν:

 • είτε να προβούν οι ίδιοι σε φύτευση, αφού μετατρέψουν το δικαίωμα Φύτευσης σε Άδεια Φύτευσης
 • είτε να μεταβιβάσουν – το μετατραπέν Δικαίωμα Φύτευσης σε Άδεια Φύτευσης – μαζί με το αμπελοτεμάχιο

Οι Άδειες Φύτευσης από 1/1/2016 δεν θα μπορούν μόνες τους (χωρίς το αμπελοτεμάχιο), να γίνουν αντικείμενο εμπορίας, για να αποφευχθούν τα κρούσματα κερδοσκοπίας

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις