"Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων"

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει τους παραγωγούς, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα "Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων", ότι θα πρέπει να προσέρχονται οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην έδρα της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Μαΐου 2016.

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα, είναι:

-Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο από την υπηρεσία)
-Απόσπασμα Αμπελουργικού μητρώου. (Εκτυπωμένο έντυπο από την υπηρεσία)
-Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού (Εκτυπωμένα έντυπα από την υπηρεσία)
-Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016
-Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
-Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού
-Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
-Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής για ιδιόκτητα ή μισθωτήρια (άνω των 9 ετών) για ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια

Επισημαίνεται ότι:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής αμπελοοινικής νομοθεσίας

Σε περίπτωση, που η αίτηση δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη ή έχει υποβληθεί χωρίς το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα απορρίπτεται
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για την συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε ένα (1) στρέμμα

Οι παραγωγοί, που είχαν υποβάλλει αίτηση τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να καταθέσουν νέα αίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην έδρα της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα) και στους αρμοδίους υπαλλήλους (Ν. Πλάτανος, Χ. Καραμπούλα - τηλέφωνα επικοινωνίας 2613613721, 2613613719).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις