Παράταση χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους πως παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών μηνών , δηλαδή ως και την 10η Νοεμβρίου 2016 η υποβολή των δικαιολογητικών Β’ φάσης, για την έκδοση της διοικητικής πράξης χορήγησης αδειών πλανοδίου εμπορίου στη χωρική αρμοδιότητα της ΠΚΜ.

Δείτε επίσης