Έως 30/09 η καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018

Με την απόφαση 1444/204642/12-08-2019 παρατείνεται η προθεσμία της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, μέχρι τις 30-09-2019.

Δείτε επίσης