Από 12 Μαΐου οι αιτήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
Από 12 Μαΐου οι αιτήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα αρχίσει τη 13η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2023. Δικαιούχοι είναι:

 •     Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις και ανώνυμες εταιρείες, των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.
 •     Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 •     Νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν από την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.

Το ύψος της χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος μιας επιχείρησης και ανάλογα με την περιοχή. Η ενίσχυση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κυμαίνεται σε 500.000-7.500.000 ευρώ. Για τις μεγάλες από 2.000.000 έως 12.500.000 ευρώ:

 • Από 45% έως 55% χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις με έδρα τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.
 • Από 40% έως 55% οι επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη, τη Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και την Πελοπόννησο.
 • Από 15% έως 50% θα χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις σε Νότιο Αιγαίο και Αττική.

Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:

 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.
 • Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Να σημειωθεί ότι για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αποδεικνύεται ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις