Παράταση 6 μηνών για επενδυτικά σχέδια αγροτικής ανάπτυξης στην ΠΚΜ

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την παράταση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση της 16ης τροποποίησης της αρ. 13158/2017 ΥΑ “Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020’’. Με την εν λόγω τροποποίηση δίνεται 6μηνη παράταση στη διάρκεια ολοκλήρωσης υλοποίησης των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων στην ΠΚΜ, ήτοι έως και 5 Αυγούστου 2024 για τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν με την αρ. 218000(666)/05.05.2020 Απόφαση της ΠΚΜ και έως 11 Φεβρουαρίου 2025 για τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν με την αρ. 629211(1985)/11.11.2020 Απόφαση της ΠΚΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις