«Η λύση του γρίφου των εξαγωγών ελεγχόμενων προϊόντων»

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου Skills Balancing: “Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area” που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», το εργαστήριο – σεμινάριο με τίτλο «Η λύση του γρίφου των εξαγωγών ελεγχόμενων προϊόντων».

Η απελευθέρωση των αγορών δημιουργεί νέες προοπτικές στις ελληνικές επιχειρήσεις για ανάπτυξη της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και διεθνείς συνεργασίες. Η εξωστρέφεια γίνεται επιτακτική και η απόκτηση έγκυρης και επικαιροποιημένης πληροφορίας για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και διαδικασίες εξαγωγών προϊόντων ανάλογα με το είδος τους ή τον προορισμό τους έχει ιδιαίτερη σημασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒΕ διοργανώνει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 4/11/2015 μεταξύ 17:00 και 20:30, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, το εργαστήριο – σεμινάριο με το εν λόγω θέμα. Το εργαστήριο – σεμινάριο έχει πρακτικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους εξαγωγείς των σχετικών προϊόντων και τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην εξαγωγή καθώς περιλαμβάνει την παρακάτω παρουσίαση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:

 1. Πληροφόρηση (έγκυρη και επικαιροποιημένη) για ελεγχόμενα είδη και προορισμούς
  1. Τα προϊόντα που παράγω ή εισάγω και σκοπεύω να εξάγω είναι ή όχι ελεγχόμενα?
  2. Αποτελεί παράμετρο η χώρα προς την οποία θα γίνει η εξαγωγή? (χώρα προορισμού)
  3. Τελικός χρήστης των εξαγόμενων ειδών
 1. Διαδικασία Αδειοδότησης
  1. Έντυπα (σωστή/πλήρης συμπλήρωση)
  2. Δικαιολογητικά
  3. Παραλαβή άδειας
 1. Είδη αδειών
  1. Ποια προβλέπονται κατά περίπτωση
  2. Πραγματική χρήση τους/πλεονεκτήματα

Προσομοίωση με παραδείγματα (ΚΣΟ προϊόντος, χώρα προορισμού, χρήστης) και επεξήγηση της διαδικασίας από την πλευρά του επιχειρηματία (χρηστικές και πρακτικές υποδείξεις και οδηγίες) με ταυτόχρονες ερωτήσεις για επεξήγηση σημείων.

Οι εκπρόσωποι της τελωνειακής υπηρεσίας και του Γενικού Χημείου του Κράτους θα αναφερθούν στο ρόλο των αντίστοιχων υπηρεσιών στη διαδικασία εξαγωγής ελεγχόμενων ειδών και γενικότερα.

Ως προς τα ελεγχόμενα είδη: oι εξαγωγές είναι καταρχήν ελεύθερες. Υπάρχουν όμως εμπορεύματα που είτε λόγω της φύσης τους είτε/και του προορισμού τους, για διάφορους λόγους (διεθνείς συμφωνίες, δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ΕΕ, θέματα εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας, κ.λ.π.) είναι ελεγχόμενα στην εξαγωγή τους. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η εξαγωγή τους μπορεί να απαγορεύεται ή να περιορίζεται, κατά ποσότητα ή κατά αξία, είτε γενικά είτε κατά χώρες ή περιοχές, ή να εξαρτάται από προηγούμενη άδεια κάποιας Αρχής.

 

Η είσοδος στο εργαστήριο-σεμινάριο είναι ελεύθερη και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Πρόσκληση και πρόγραμμα εργαστηρίου.

Δείτε επίσης