Φορολογικό σεμινάριο από την ΠΕΦΕ

 Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων διοργανώνει φορολογικό σεμινάριο στις 12/01/2016 ημέρα Τρίτη και ώρες 16:00 – 21:00 στο κτίριο της Νομικής Βιβλιοθήκης επί της οδού Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα με τα εξής θέματα:

 

 • ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ν.4174/2013 αρ.46§5 και 6)

 • ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

 • ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ (ΑΛΛΑΓΕΣ)

 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΕΔΕ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ

 • ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΙΑΣ (ΑΡ 276 ΕΠ ΚΔΔ)

 • ΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (Ν.4281/2014)

 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΔΙΚΗ

 • ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ

 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (Αλλαγές με τον Ν.4337/2015) ΦΕΚ Α129/17-10-2015

 • ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ

 • ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ

 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ-ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ-ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ-ΣΥΝΕΡΓΟΣ, ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Εισηγήτρια: ΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , Δικηγόρος

 

 • Κυριότερες αλλαγές στο άρθρο 70 του νόμου 2238/94    (άρθρο 70α, άρθρο 70β,  διοικητική επίλυση της διαφοράς  κλπ.),

 • Ενδικοφανής προσφυγή

 •  Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλουμε ενδικοφανή προσφυγή.

 • Τι κάνουμε και πότε στις περιπτώσεις έγγραφης αρνητικής απάντησης, ή μερικής αρνητικής απάντησης ή σιωπηρής αρνητικής απάντησης, από την επιτροπή 70β (για τις ενδικοφανής προσφυγές).

 •  Προσφυγή κατά των αποφάσεων της επιτροπής 70β  κλπ. (αρνητικές απαντήσεις, μερικές αρνητικές απαντήσεις σιωπηρές αρνητικές απαντήσεις)

 • Προθεσμίες υποβολής  προσφυγών κατά των απαντήσεων της επιτροπής

 • Γενικές αρχές σύνταξης προσφυγής.

 • Δεύτερη προσφυγή μετά από απόρριψη της πρώτης για τυπικούς λόγους.

 • Μεθοδολογία για την συζήτηση της ενδικοφανούς προσφυγής με τους φορολογούμενους

 • Νέος τρόπος περαίωσης των πλαστών και εικονικών τιμολογίων με το νόμο 4337/2013.

Εισηγητής: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, Ειδικός Φοροτεχνικός

 

Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 • ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

            Β) ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ – ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΕΣ Ή ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΣ 4173/2013 και ΝΟΜΟΣ 4337/2015 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΑ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ

 • 13,46,54,55,55Α,56,58,58Α,59,62,66,67,68,69,70,71,72

 • Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα φορολογικής διαδικασίας (περαίωση εκκρεμών υποθέσεων) – Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Εισηγητής: ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ, Φοροτεχνικός

                 

 • Νέος τρόπος Κοινοποίησης Πράξεων με συστημένη επιστολή

 • Στοιχεία της εντολής φορολογικού ελέγχου για να είναι νόμιμος

 • Επιβάλλεται πρόστιμα στα εικονικά τιμολόγια 10% της αξίας του τιμολογίου όταν η έκδοση των τιμολογίων  δεν επιφέρει μείωση φόρου εισοδήματος

 • Διαγραφή χρεών Νομικών Προσώπων

 • Νέος Νόμος παραγραφής έως τα 20 έτη ή 35 έτη

 • Πρόστιμα από 1000 έως 50.000 ευρώ όταν δεν παρέχουν πληροφορίες οι φορολογούμενοι.

 • Υπάρχει Ποινικό Νομοθετικό Κενό σύμφωνα με τον κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, είτε πληρώσει ο φορολογούμενος είτε όχι έχουμε Ποινικές Κυρώσεις

 • Ο Α.Φ.Μ. δεν είναι απόρρητος

 • Μπορούμε να παίρνουμε τα στοιχεία του φακέλου που μας ελέγχουν με μια απλή αίτηση

 • Η διεύθυνση επίλυσης διαφοράς ακυρώνει πρόστιμα και διαγράφει φόρους υπό προϋποθέσεις

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΣτΕ – ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Εισηγητής: ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ, Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε.

 

 • Ενημέρωση για τα Διεθνή Λογιστικά  Πρότυπα

Εισηγητές: Ίσαρης Δημήτριος, Πρόεδρος ΕΣΚΟ

                   Ταπεινός Γρηγόρης, Ορκωτός Λογιστής

 

 • Ε-9 και φόροι ακινήτων

 • Φορολογία Κατοίκων Εξωτερικού

 • Μεταβιβάσεις – Γονικές Παροχές – Κληρονομιές

         Εισηγητής: ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Οικονομολόγος – Συγγραφέας Φορολογικών Βιβλίων

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΚΑΚΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
πρώην Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 40€

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

210612491069987284982108820002

Στο φορολογικό σεμινάριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε) στις 12/1/2016  θ' αναλυθούν οι Ποινικές κυρώσεις. Ενδεικτικά σας καταθέτουμε τον κατωτέρω πίνακα:

 

ΝΟΜΟΣ 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129) αρ. 8

Εγκλήματα φοροδιαφυγής ποινικές κυρώσεις

Ποινές

Έγκλημα/Είδος φόρου

Ποσό ανά διαχ/κο έτος

Τουλάχιστον 2 έτη

 

ΦΠΑ

Από 50.000  έως 100.000

Υπόλοιποι φόροι

(φόρος, τέλος, εισφορά)

Από 100.000 έως 150.000

Μέχρι 20 έτη (κάθειρξη)

ΦΠΑ

Από 100.000 και πάνω

Υπόλοιποι φόροι

(φόρος, τέλος, εισφορά)

Από 150.000 και πάνω

Τουλάχιστον 1 έτος

Μη έκδοση ή έκδοση ανακριβών στοιχείων

Από 10.000 και πάνω

3 έως 12 μήνες

Έκδοση πλαστών- εικονικών και αποδοχή εικονικών ή νόθευση τέτοιων στοιχείων ή για ανύπαρκτη συναλλαγή

Από 30.000 και πάνω

Τουλάχιστον 1 έτος

Έκδοση πλαστών- εικονικών και αποδοχή εικονικών ή νόθευση τέτοιων στοιχείων ή για ανύπαρκτη συναλλαγή

Από 75.000 έως 200.000

Μέχρι 10 έτη (κάθειρξη)

Έκδοση πλαστών- εικονικών και αποδοχή εικονικών ή νόθευση τέτοιων στοιχείων ή για ανύπαρκτη συναλλαγή

Από 200.000 και πάνω

- ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟ 20 ΕΥΡΩ ΣΕ 100 ΕΥΡΩ

- ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Δ. 283/23-5-1985 ΦΕΚ Α΄106)

ΑΡ. 52

1. …

2. ….

3.Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ

 

Δείτε επίσης