Εκπαιδευτικό σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων

Από  τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται η υλοποίηση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου προς τους μεταφορείς ζώντων ζώων, το οποίο θα διεξαχθεί από 27 έως και 29 Μαρτίου 2024, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων (βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, ιπποειδών, κονίκλων και πουλερικών)  θα βασισθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες…» και της εφαρμοστικής εθνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 314754/2009-ΦΕΚ Β’ 2025).

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν διαδικτυακά (εξ’ αποστάσεως) με τη χρήση συνδέσμου που θα παράσχει η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ.Α.Α.Τ., τον οποίο οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την υπηρεσία της Υπο/δνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε χώρους της υπηρεσίας τη Δευτέρα 1 Απριλίου και Τρίτη 2 Απριλίου 2024 κατόπιν συνεννόησης. Επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικών Ικανότητας, απαραίτητου τεκμηρίου για τους μεταφορείς ζώντων ζώων και το προσωπικό τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες της Π.Ε. Καστοριάς καλούνται να καταθέσουν στην υπηρεσία μας σχετική αίτηση (διαθέσιμη στα γραφεία μας) με ευκρινή φωτοαντίγραφα της ταυτότητάς τους και διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Γ’ και άνω σε ισχύ, φέροντας μαζί τους και τα πρωτότυπα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις