Αγροτικοί Συνεταιρισμοί με αμπελοοινικό αντικείμενο προς τους συνεταιρισμένους αμπελουργούς

Σε ανάρτηση της ακόλουθης ανακοίνωσης οφείλουν να προβούν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, είτε είναι αυτοτελείς οινοποιητικοί ή  και αμπελουργικοί συνεταιρισμοί, είτε είναι μέλη  προς μετατροπή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) νυν ΕΑΣ, είτε είναι μέλη Αναγκαστικών Συνεταιρισμών, προκειμένου να ενημερωθούν οι συνεταιρισμένοι αμπελουργοί μέλη τους, για την διαδικασία αυτοδίκαιης εγγραφής τους στην δύναμη του νέου Α.Σ. Κλαδικού που μετατρέπεται η ΚΕΟΣΟΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ (Α.Σ.)

Γνωστοποιούμε στα μέλη μας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 8  του ν. 4015/2011,η  ΚΕΟΣΟΕ, στην οποία μετέχει ο συνεταιρισμός μας είτε άμεσα είτε έμμεσα δια της Ενώσεως,   θα πρέπει υποχρεωτικά να μετατραπεί σε κλαδικό αγροτικό συνεταιρισμό, μέχρι 30.8.2014.

Η μετατροπή αυτή γίνεται με την αυτοδίκαιη εγγραφή όλων των αμπελουργών,  οι οποίοι είναι μέλη του συνεταιρισμού μας, δηλαδή όλων των φυσικών προσώπων (αμπελουργών) μελών των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών μελών της ΚΕΟΣΟΕ, ή πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών, που είναι μέλη των Ενώσεων, οι οποίες Ενώσεις, είναι μέλη της ΚΕΟΣΟΕ.

Για το λόγο αυτό όσα από τα μέλη μας δεν επιθυμούν να γίνουν και μέλη της ΚΕΟΣΟΕ, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στο Συνεταιρισμό μας μέχρι 30.6.2014, προκειμένου ακολούθως ο συνεταιρισμός μας να ενημερώσει την ΚΕΟΣΟΕ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΚΕΟΣΟΕ,  η οποία θα αποτελεί πλέον , δηλαδή μετά την μετατροπή της, κλαδικό αγροτικό συνεταιρισμό, θα έχει ως  σκοπό  αντίστοιχο με αυτό που έχει σήμερα και κυρίως
-   να εκπροσωπεί επαγγελματικά τους  αμπελουργούς και τα συνεταιριστικά τους οινοποιεία  και εν γένει να προάγει την ιδιωτική τους οικονομία  
-    να παρέχει κάθε τεχνική βοήθεια και γνώση στους αγρότες μέλη της,
-    να παρέχει κάθε ενημέρωση σχετικά με τα θέματα, που απασχολούν τους αμπελουργούς και οινοποιούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
-    Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνεται και η σύνταξη μελετών, η εξασφάλιση κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων, η προβολή των αμπελοοινικών προϊόντων στις αγορές της ημεδαπής  και της αλλοδαπής.

Η ΚΕΟΣΟΕ μπορεί να αναλαμβάνει και η ίδια δραστηριότητες από αυτές, που προβλέπονται για τα μέλη της είτε για λογαριασμό των μελών της είτε για λογαριασμό της.

Με την γνωστοποίηση του αριθμού των μελών της ΚΕΟΣΟΕ, θα συνταχθεί το σχέδιο του καταστατικού  της , το οποίο θα ψηφισθεί από την κοινή γενική συνέλευση των αγροτών αμπελουργών, μελών της.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των φυσικών προσώπων μελών της κοινής γενικής συνέλευσης υπερβαίνει τους τετρακόσιους (400), η γενική συνέλευση μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική.

Ακολούθως το καταστατικό θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο, προκειμένου η ΚΕΟΣΟΕ, να γίνει κλαδικός αγροτικός συνεταιρισμός, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011 με μέλη φυσικά πρόσωπα.

Τον αριθμό και τα στοιχεία των μελών που αυτοδίκαια εγγράφονται,   θα πρέπει να τον γνωρίζουμε εγκαίρως και για τον πρόσθετο λόγο ότι,  θα πρέπει να υπολογισθεί η απαρτία στην κοινή γενική συνέλευση όλων των φυσικών προσώπων μελών της ΚΕΟΣΟΕ.

Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα (είτε αντιπρόσωποί τους)  θα εγκρίνουν  το καταστατικό και θα εκλέξουν, προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, μέχρι την έγκριση του καταστατικού του νέου Συνεταιρισμού από το Δικαστήριο. Ακολούθως θα συγκληθεί  γενική συνέλευση για την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Κλαδικού Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΚΕΟΣΟΕ).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ
ΤΑ  ΜΕΛΗ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις