Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων από τον ΕΛΓΟ

Στο ποσό των 100.000€ ορίστηκε η επιχορήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012.

Αναλυτικότερα,  τα παραπάνω προβλέπονται από την με την με αριθμό 1448/52528 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1578/Β/8 – 5 – 2012, με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, το ύψος επιχορήγησης και ο τρόπος πληρωμής αυτής για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, βάσει του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου (άρθρα 105−110), όπως ισχύει κάθε φορά.

Σύμφωνα με την περιγραφή της δράσης, σε εφαρμογή του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 736/1194/41458/03.04.2012 (Β΄ 1177) κοινής υπουργικής απόφασης, επιχορηγείται η δαπάνη υλοποίησης ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελισσοκόμων της χώρας.

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Παρασκευή), ενώ ανάλογα με το εύρος της θεματικής ενότητας που καλύπτουν, είναι διάρκειας μέχρι τριών ημερών το καθένα και αφορούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του
-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους.
-Μελισσοκομικά φυτά
-Τροφοδοσία των μελισσοσμηνών.
-Βασιλοτροφία − Παραγωγή βασιλικού πολτού.
-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και καταπολέμησής τους (συμβατικές και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης).
-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών.
-Προϊόντα της κυψέλης και συντήρησή τους.
-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων.
-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις).
-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.
-Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων.
-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κ.λπ.).

Η πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων αρχίζει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31.08.2012

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις