ΠΑΣΕΓΕΣ:Το 80-85% του τζίρου του συνεταιριστικού κινήματος καλύπτουν οι οργανώσεις που θα λάβουν μέρος στις εκλογές της

Ολοκληρώθηκαν οι προκαταρκτικές διαδικασίες για την εκλογή νέων οργάνων στην ΠΑΣΕΓΕΣ με τις εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή, 21.12.2014 (9.30 -19.00) στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΠΑΣΕΓΕΣ.

 

Βάσει του μητρώου και της πρώτης αξιολόγησης του ΥΠΑΑΤ οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι αγροτικές συμπράξεις που πληρούν τα κριτήρια του νόμου 4015/2011, του νόμου 4277/2014 και εν μέρει της Υπουργικής Απόφασης 1004/135291 της 29.10.2014, είναι 908. 

 

Εντούτοις, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με τη νέα αξιολόγηση που θα ακολουθήσει με βάση την Υπουργική Απόφαση (1004/135291 της 29.10.2014) και θα περιλαμβάνει και τα οικονομικά κριτήρια (κύκλος εργασιών 30.000 ευρώ για τις οργανώσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας και 10.000 ευρώ για τις οργανώσεις της νησιωτικής Ελλάδας πλην Κρήτης και Εύβοιας) ο αριθμός των ενεργών συνεταιρισμών και των αγροτικών συμπράξεων δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους μισούς.

 

Με βάση το νόμο 4015/2011, την Υπουργική Απόφαση 1004/135291 της 29.10.2014 και το προσαρμοσμένο στο νόμο και εγκεκριμένο καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ οι ενεργοί συνεταιρισμοί και οι αγροτικές συμπράξεις που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής τους στην ΠΑΣΕΓΕΣ ανέρχονται σε 257. Από αυτούς οικονομικά τακτοποιημένοι  είναι 214 και ο αριθμός των αντιπροσώπων θα γίνει γνωστός το βράδυ της 17.12.2014 που θα παραληφθούν όλα τα πρακτικά εκλογής, για να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί ότι η εκλογή των αντιπροσώπων έγινε παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

 

Επομένως, καταλήγει η ανακοίνωση, οι εκλογές στην ΠΑΣΕΓΕΣ της επόμενης Κυριακής θα γίνουν με τους αντιπροσώπους των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων ενεργών συνεταιρισμών και αγροτικών συμπράξεων.

 

Για οποιονδήποτε θέλει δίπλα στο ποσοτικό κριτήριο (αριθμός συνεταιρισμών) να αντιπαραβάλει και το ποιοτικό κριτήριο (οικονομική δραστηριότητα), τότε εύκολα διαπιστώνει ότι οι συνεταιρισμοί που ενεγράφησαν στην ΠΑΣΕΓΕΣ καλύπτουν πάνω από το 80-85 % του κύκλου εργασιών του συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας.

 

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση ενεργών αγροτικών συνεταιρισμών και συμπράξεων που έχουν εγγραφεί στην ΠΑΣΕΓΕΣ και είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.

 

ΑΣ

 

ΑΕΣ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις