Η μάχη για τους Αμπελουργούς και τη Σαμιακή κοινωνία θα κερδηθεί

Η ΕΟΣΣ αισθανόμενη την ευθύνη της απέναντι στην Σαμιακή Κοινωνία και υπό το πρίσμα του κοινού καλού, πάλεψε όλα τα προηγούμενα χρόνια και θα συνεχίσει να παλεύει όσο οι περιστάσεις ακόμη της το επιτρέπουν, για την διατήρηση της «Αναγκαστικότητας», δηλαδή του Νομικού Πλαισίου μέσω του οποίου ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1934 έως και σήμερα.

Πιστεύαμε και πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η στήριξη της «Αναγκαστικότητας» δεν αποτελεί έναν ιδεολογικό δογματισμό, όπως διάφοροι θέλησαν να παρουσιάσουν, αλλά μια αναγκαιότητα πέρα από ιδεοληψίες. Και συγκεκριμένα:

♣ Η Αναγκαστική Οινοποίηση του Σαμιακού Αμπελώνα από Κοινό Συνεταιριστικό Σχήμα, στο οποίο είχαν την υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι αμπελουργοί χωρίς διακρίσεις, εφαρμόσθηκε μετά από παλλαϊκό αίτημα της κοινωνίας της Σάμου και δεν επιβλήθηκε εκ των άνω, σε αντίθεση με άλλους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς.

♣ Η Αναγκαστικότητα ίσχυσε όλα αυτά τα χρόνια υπό την αίρεση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού, από την οποία μπορούσε να ζητηθεί και η κατάργηση της. Με άλλα λόγια η Αναγκαστικότητα διατηρήθηκε εξαιτίας της στήριξης – μέσα από καταγεγραμμένες αποφάσεις – των παραγωγών (παρά τις κατά καιρούς αντιξοότητες που αντιμετώπισαν και σήμερα αντιμετωπίζουν).

♣ Οι πλειονότητα των λεγομένων «Ελεύθερων» Αγροτικών Συνεταιρισμών στη Χώρα, (εκτός φωτεινών εξαιρέσεων), βρίσκονται σε παρατεταμένη κρίση, η οποία άρχισε σταδιακά από τη δεκαετία του ογδόντα. Οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί μέσα στο ίδιο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον δείχνουν αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα και προσπαθούν να αναπτυχθούν προς όφελος των μελών τους. Οι Συνεταιρισμοί που διαχειρίζονται τον Κρόκο Κοζάνης, την Μαστίχα στην Χίο, το Σαμιώτικο και Σαντορινιό Κρασί χαίρουν σεβασμού και εκτίμησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

♣ Ειδικά η Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου έχει καταφέρει, με βάση τα καθαρά οικονομικά της στοιχεία, να συμπεριλαμβάνεται μέσα στην πρώτη δεκάδα των Οινοποιητικών Επιχειρήσεων της Χώρας και μέσα στην ελάχιστη μειοψηφία των υγιών Αγροτικών Συνεταιρισμών [Από ένα σύνολο δυόμισι χιλιάδων (2500) συνεταιριστικών επιχειρήσεων οι υγιείς συνεταιρισμοί δεν υπερβαίνουν τους τριάντα].

 

Η ΕΟΣΣ εν μέσω πολλών προβλημάτων, αλλά κυρίως εν μέσω μιας παρατεταμένης και συνεχώς διευρυνόμενης οικονομικής κρίσης, πασχίζει να δώσει στο Σαμιώτη αμπελουργό το καλύτερο δυνατό εισόδημα, απορροφώντας σε κάθε περίπτωση, κάθε χρόνο, το σύνολο της παραγωγής του.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κατάφερε το τελευταίο χρονικό διάστημα, να καταλήξει και να συνάψει αρκετές και σημαντικές νέες εμπορικές συμφωνίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό (Ελληνικά Κελάρια Οίνων, Mastiha-Shop-MEDITERRA, LIDL, Αγορά Γερμανίας, κ.α.) και να διατηρήσει και να ισχυροποιήσει παραδοσιακές συνεργασίες (π.χ. ΜΕΤΑΧΑΣ, Αγορά Γαλλίας).

Η ωρίμανση και ο πολλαπλασιασμός των συνεργασιών έχει ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων, την αύξηση της κερδοφορίας και την κατά το δυνατόν διασπορά κινδύνου προς μακροπρόθεσμο όφελος και διασφάλιση των μελών της, αλλά και του τόπου γενικότερα.

Με αίσθημα περισσότερο θλίψης και απογοήτευσης, παρά θυμού, η ΕΟΣΣ απαντά και στην πρόσφατη κοινή δήλωση της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ και του Βουλευτή Σάμου και στα «αμείλικτα» ερωτήματα που θέτουν.

 

Περί δανειοδότησης της ΕΟΣΣ.

Πολλαπλά τα ερωτήματα της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με «την έκταση των Δανείων και τον τρόπο διόγκωσής τους», καθώς και για την απουσία «μακρόπνοου επιχειρηματικού σχεδίου της Ένωσης»

Απαντάμε:

Η δανειοδότηση μιας επιχείρησης, που εξ ορισμού είναι ο Συνεταιρισμός, με τους νόμιμους όρους δανεισμού, δεν αποτελεί πράξη διαπλοκής. Ο Συνεταιρισμός για να ανταπεξέλθει των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές του, δανείζεται είτε από τα μέλη του, εάν αυτό είναι εφικτό, ή από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι τράπεζες. Στο σημείο αυτό υποχρεούμαστε να αναφέρουμε ότι ο Νόμος περί Αγροτικών Συνεταιρισμών, που μόλις ψηφίστηκε (και από τον κ. Βουλευτή), αντίθετα προς την 3η Διεθνή Συνεταιριστική Αρχή, απαγορεύει τον εσωτερικό δανεισμό στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, που σημαίνει ότι παραδίδει το μέλλον των συνεταιρισμών αποκλειστικά στο Τραπεζικό Σύστημα.

Όφειλε ο κ. Βουλευτής και η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ να γνωρίζουν, ότι η ΕΟΣΣ έχει καταρτίσει από το 2015 πενταετές επιχειρηματικό πλάνο το οποίο ανανεώνεται κατ’ έτος, ή και σε βραχύτερα χρονικά διαστήματα – εάν οι περιστάσεις το απαιτούν – και μέσω του οποίου γίνεται ο έλεγχος της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και των πωλήσεων της. Το επιχειρηματικό αυτό πλάνο είναι σε γνώση της Γενικής Συνέλευσης, το ανώτερο όργανο από το οποίο και πήρε έγκριση εφαρμογής. Όχι όμως του κ. Βουλευτή και της Νομαρχιακής που ακόμα περιμένουν να συνταχθεί …

Επίσης ο κ. Βουλευτής και η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ όφειλαν να γνωρίζουν, μια και αυτό είναι γνωστοποιημένο τόσο μέσω των επίσημων οικονομικών στοιχείων του Συνεταιρισμού, όσο και μέσω των Γενικών Συνελεύσεων, ότι τα τελευταία χρόνια και παρά την οικονομική ασφυξία στην Ελληνική Αγορά, η ΕΟΣΣ δεν έχει αυξήσει τον δανεισμό της ούτε στο ελάχιστο. Αντιθέτως, έχει προχωρήσει μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις σε συμφωνία με την Τράπεζα για μια πορεία πληρωμής, όχι μόνο τόκων, αλλά και κεφαλαίου. Με βάση τα συμφωνηθέντα τα οποία έχουν ενσωματωθεί και στο Επιχειρηματικό Πλάνο, έχει χαραχθεί μια πορεία σταθερής μείωσης του ύψους δανεισμού σε βάθος πενταετίας (ο πρώτος χρόνος έχει ήδη παρέλθει), πράγμα που στην ολοκλήρωσή του θα αυξήσει άμεσα τις απολαβές των παραγωγών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν αιματηρές προσπάθειες, αλλά με σαφή στόχο.

Ο κ. Βουλευτής και η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ όφειλαν να γνωρίζουν, ότι η ΕΟΣΣ επιβαρύνθηκε μέσα στην οικονομική κρίση με ένα ληστρικό επιτόκιο από την Α.Τ.Ε. που εκτινάχθηκε από το 3,5 στο 11% και απομύζησε περισσότερα από δύο εκατομμύρια ευρώ από το εισόδημα των παραγωγών. Με αγώνες και συστηματική δουλειά αυτή τη στιγμή, καταβάλει προς την τράπεζα ένα από τα χαμηλότερα επιτόκΙα στην Αγορά και προσπαθεί για την περεταίρω μείωση του.

Αλλά επ’ ευκαιρίας των «αμείλικτων» ερωτημάτων ας επιτραπεί και στην Ένωση «της μικρής ομάδας των ευνοημένων διαπλεκόμενων» ένα ερώτημα. Ποιες μέχρι στιγμής ήταν οι προτάσεις ή οι ενέργειες της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Βουλευτή για ελάφρυνση του δανειακού βάρους της Ένωσης και κυρίως τι αποτελέσματα έφεραν;

 

Περί υποθήκευσης κτημάτων

Αναρωτιούνται και προβληματίζονται τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και μαζί ο κ. Βουλευτής, για το εάν «Η Ένωση και τα κτήματα των αγροτών ανήκουν πράγματι στα μέλη της ή είναι πολλαπλώς υποθηκευμένα και επομένως ήδη ιδιωτικοποιημένα»;

Αντιπαρερχόμαστε του γεγονότος ότι οι συντάκτες της ανακοίνωσης, αγνοούν την λειτουργία του Συνεταιριστικού Θεσμού, ο οποίος εντάσσεται στο Ιδιωτικό και όχι στο Δημόσιο Δίκαιο και του γεγονότος ότι τα κτήματα των μελών μας δεν ανήκουν στο κράτος ή την ΕΟΣΣ, αλλά στα ίδια τα μέλη και απορούμε πως όλα αυτά που είναι ήδη ιδιωτικά θα ιδιωτικοποιηθούν …

Αλλά επειδή το ερώτημα θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι αγγίζει τα όρια της κινδυνολογίας και της εσκεμμένης παραπληροφόρησης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Βουλευτή, αλλά και κάθε άλλο μη σχετικό με τα Συνεταιριστικά, ότι η μόνη Νομική Σχέση, η οποία συνδέει το μέλος του Συνεταιρισμού με τον Συνεταιρισμό του, είναι η Συνεταιριστική Μερίδα που έχει καταβάλει το μέλος κατά την είσοδό του στον Συνεταιρισμό. Η ατομική, προσωπική περιουσία του Μέλους, ουδεμία σχέση έχει με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό και τις προς τρίτους οφειλές του, ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο, τόσο από την ισχύουσα νομοθεσία όσο και από τα καταστατικά των συνεταιρισμών.

Με δεδομένη αυτή την θεσμική σύγχυση και άγνοια των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Βουλευτή, δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε για την αδυναμία στήριξης στο Νομοθετικό Σώμα της Αναγκαστικότητας, αλλά και του Συνεταιριστικού θεσμού στο σύνολο του.

 

Περί Εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.

Το τελευταίο «αμείλικτο» ερώτημα αν κατανοούμε ορθά, αφορά την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και απευθύνεται όχι στην ΕΟΣΣ, αλλά σε πολιτικά κόμματα.

Κατά το σκέλος που μας αφορά αναφέρουμε τα εξής: Η επιδίωξη και ο αγώνας της ΕΟΣΣ ήταν και είναι η διατήρηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού της Αναγκαστικότητας, διότι εξυπηρετεί ένα υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, που είναι η οικονομία της περιοχής και η προστασία της μοναδικότητας του Σαμιακού Οίνου. Την αρχή αυτή την οποία κληρονομήσαμε και με πίστη τηρείται μέχρι σήμερα, οφείλουμε να στηρίξουμε με κάθε νόμιμο μέσο.

Όμως η αρχή αυτή υπονομεύτηκε με την ψήφιση του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94), το οποίο άρθρο υιοθέτησε μια απλή σύσταση η οποία υπήρχε στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Η Κυβέρνηση είχε την δυνατότητα να μη δεχθεί την συγκεκριμένη σύσταση, αφού η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, δεν αποτελούσε συνολική και απόλυτη δέσμευση.

 

Περί της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία αίρει την Αναγάστικότητα για την ΕΟΣΣ και τους Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς της εντός εξαμήνου και του Νόμου που προηγήθηκε.

Εδώ δεν υπάρχει κάποιο «αμείλικτο» ερώτημα (γιατί άραγε;), αλλά η διατύπωση της άποψης ότι η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Βουλευτής συμφωνούν με τον Νόμο, αλλά διαφωνούν με την Κ.Υ.Α. η οποία τον εφαρμόζει.

Παρά την έλλειψη ερωτήματος, ας μας επιτραπεί και εδώ μια απάντηση - τοποθέτηση, αυτή που δώσαμε και στους Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς:

Η κυβέρνηση εδώ και μήνες αποφάσισε, μεθόδευσε και προχώρησε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις, που αποσκοπούσαν στην άρση της Αναγκαστικότητας για την Οινοπαραγωγή στη Σάμο.

Κατά την 21η Απριλίου, το άρθρο 32 του Νέου (προβληματικού σε πολλά σημεία) Νόμου Περί Συνεταιρισμών (ν. 4384/2016) καταψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της Βουλής πλην των Κυβερνητικών Εταίρων και αποτελεί το εργαλείο μετατροπής των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών σε Ελεύθερους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Προβλέψαμε και προειδοποιήσαμε τους πάντες και κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Βουλευτή για την συνέχεια. Προτείναμε έγκαιρα την καταψήφιση του άρθρου και καταθέσαμε από κοινού με τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Σχέδιο Τροποποίησης.

Δεν εισακουστήκαμε από την Κυβερνητική Πλειοψηφία, ούτε βέβαια από τον κ. Βουλευτή και η συνέχεια δυστυχώς μας δικαίωσε.

Η χωρίς καμιά χρονοτριβή Κοινή Υπουργική Απόφαση [Κ.Υ.Α.902/51536 (ΦΕΚΒ΄1240)] η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2016, αμέσως μετά την ψήφιση και σε εφαρμογή του Νόμου, είναι η μόνη απάντηση σε όλους τους αμφισβητίες.

Η Κ.Υ.Α. διατάσσει την άμεση μετατροπή της Ένωσης και των Συνεταιρισμών της σε έναν πρωτοβάθμιο ελεύθερο συνεταιρισμό, με το πρόσχημα της μη τήρησης Μνημονιακών Υποχρεώσεων. Καταργεί την Αναγκαστικότητα σε όλους τους Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς και την Ένωση και βάζει τέλος σε μια ιστορική συνέχεια ογδόντα και πλέον ετών, ξεχωρίζοντας τη Σάμο από όλους τους άλλους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς.

Εάν λοιπόν ο κ. Βουλευτής και η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν πράγματι, όπως δηλώνουν, οφείλουν σε συνέπεια των ισχυρισμών τους, να ζητήσουν από τους συναδέλφους τους Υπουργούς να ανακαλέσουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η Υπουργική Απόφαση αποτελεί Διοικητική Πράξη και οι διοικητικές πράξεις ανακαλούνται. Διαφορετικά, μας εμπαίζουν.

Τέλος η ΕΟΣΣ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει δημόσια για την πολύπλευρη στήριξη τους, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσέβιο, τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Νικόλαο Κατρακάζο, τον Δήμαρχο Σάμου κ. Μιχάλη Αγγελόπουλο, τα μέλη των συμβουλίων των θεσμών στους οποίους προΐστανται και το Εργατικό Κέντρο Νομού Σάμου.

Θέλει επίσης να ευχαριστήσει κοινωνικούς, κομματικούς και άλλους φορείς του τόπου, αλλά και τα Μ.Μ.Ε. για την βοήθεια τους.

Τέλος και πάνω απ’ όλους θέλει να ευχαριστήσει τους Αμπελουργούς, αλλά και ολόκληρη την Σαμιακή Κοινωνία, που παρά το ότι βιώνει ένα περιβάλλον κοινωνικής αποσάθρωσης και οικονομικής εξαθλίωσης, ακόμα μπορεί να αντιστέκεται, να αγωνίζεται και να ελπίζει για ένα καλύτερο αύριο.

Θέλει να τους ευχαριστήσει και να τους διαβεβαιώσει ότι η ΕΟΣΣ που στήριξαν, έδρασε έως τώρα και θα συνεχίσει να δρα έντιμα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του Τόπου και των Αμπελοκαλλιεργητών, έννοιες τις οποίες θεωρεί άρρηκτα συνδεδεμένες.

Και στην όποια νέα κατάσταση διαμορφωθεί θα δώσει τη μάχη μαζί με τους αμπελουργούς για την στήριξη και αύξηση του εισοδήματός τους, για να μην μείνει ούτε τσαμπί σταφύλι απούλητο, για να μην χαθεί ούτε μια θέση εργασίας, για να συνεχίσει το Σαμιώτικο κρασί να είναι ο πυλώνας της οικονομίας και του πολιτισμού του Τόπου.

Η μάχη αυτή για τους Αμπελουργούς και τη Σαμιακή κοινωνία θα κερδηθεί.

 

 

 

Για το ΔΣ της Ε.Ο.Σ.Σ

 

 

 

Ιωάννης Ν. Σκούτας

Πρόεδρος ΔΣ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις