Προθεσμία τροποποίησης των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών

Η προθεσμία, για την τροποποίηση των καταστατικών πλησιάζει στην λήξη αφού σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος  2  του νέου συνεταιριστικού νόμου 4384/2016, όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν υποχρέωση  να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του  νόμου αυτού και να προσαρμοστούν στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως προς τον αριθμό των μελών τους, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του. Η έναρξη ισχύος του νόμου είναι η 26η Απριλίου 2016.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής  οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, διαγράφονται από το μητρώο.

Σύμφωνα με το άρθρο  26 παρ. 1 περίπτωση δ) υποπερίπτωση ββ), ο Συνεταιρισμός, που διαγράφεται από το Μητρώο λύνεται και τίθεται σε εκκαθάριση.

Συνεπώς οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί οφείλουν να συγκαλέσουν τις γενικές τους συνελεύσεις, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017 το αργότερο, να αποφασίσουν την τροποποίηση των καταστατικών τους,  ώστε μέχρι τις 18 Μαρτίου να έχουν καταθέσει στο Ειρηνοδικείο  της έδρας τους, την αίτηση (φάκελο), για την τροποποίηση του Καταστατικού τους, ώστε μέχρι 20 Απριλίου, να έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί η πράξη του Ειρηνοδίκη, για την έγκριση της τροποποίησης και αμέσως θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και αναρτήσουν στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει η ΚΕΟΣΟΕ αποκλείεται να δοθεί παράταση στο χρόνο τροποποίησης των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις