Πρόγραμμα Προβολής και Προώθησης των Συνεταιριστικών Αγροτοδιατροφικών Προϊόντων

Ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Παύλος Σατολιάς, μετά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12 Ιουλίου 2013, ανακοινώνει ότι ο Φορέας προτίθεται να υποβάλει πρόγραμμα προβολής και προώθησης στο πλαίσιο του καν. 1144 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των ειδικών χαρακτηριστικών των συνεταιριστικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων, όπως η αυθεντικότητα, η ποιότητα, η παράδοση και η βιωσιμότητα, προς την εσωτερική αγορά.

 

Η φιλοσοφία, ο ρόλος, οι στόχοι, αλλά περισσότερο το ίδιο το σύστημα αξιών στις οποίες στηρίζεται ο συνεταιριστικός θεσμός, εμπεριέχουν εξ ορισμού τη δέσμευση για την αυθεντικότητα των προϊόντων και τη διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής τους, τη συνεισφορά προς μία βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, ο συνεταιριστικός θεσμός συμβάλει στη συνεργατική προσπάθεια να δημιουργηθούν τοπικές και αυτόνομες επισιτιστικές οικονομίες, όπου είναι ενσωματωμένη η βιώσιμη παραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κατανάλωση τοπικών τροφίμων ποιότητας , με σκοπό την αναβάθμιση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κατάστασης μιας συγκεκριμένης αγροτικής περιοχής.  Ως εκ τούτου, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική προσπάθεια για βιώσιμη παραγωγή και διανομή αγροδιατροφικών προϊόντων και τροφίμων, για μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος και για σεβασμό στη χρήση πόρων και ενέργειας.  Παράλληλα, μέσω των συνεταιρισμών, αυξάνεται και το επίπεδο του ελέγχου ποιότητας της αλυσίδας εφοδιασμού των αγαθών που αγοράζουν για τα μέλη τους, καθώς έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται άμεσα με τους παραγωγούς ή τους προμηθευτές.

 

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τον ευεργετικό ρόλο των αγροτικών συλλογικών οργανώσεων στην προώθηση των μοναδικών χαρακτηριστικών των αγροτοδιατροφικών προϊόντων της βιώσιμης διαχείρισης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της ποιότητας προϊόντων στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

 

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, ο κορυφαίος συντονιστικός φορέας των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας, ο οποίος έχει ως στόχο να υποστηρίζει, να προωθεί και να προάγει τις δραστηριότητές τους αλλά και να τις εκπροσωπεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, θα αναλάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την υποβολή προγράμματος προώθησης και προβολής το 2018.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις