Νέο ΔΣ στο συνεταιρισμό φασολοπαραγωγών Πρεσπών

Εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου πραγματοποίησε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολαπαραγωγών του Δήμου Πρεσπών «Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ».

Από τις εκλογές εκλέχθηκαν 7 τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά. Πρόεδρος του Συνεταιρισμού εκλέχθηκε ο Νικόλαος Στεργίου, αντιπρόεδρος ο Ναλπαντίδης Κωνσταντίνος, ταμείας ο Ρότσιας Ηλίας, γραμματέας ο Κωνσταντινόπουλος Αλέξανδρος και μέλη οι: Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος, Γέρου Γεώργιος και Νικόλαος Απ. Στεργίου

Δείτε επίσης