Συνέδριο για την παρουσίαση πρωτοποριακών τεχνολογιών απορρύπανσης και ανακύκλωσης νερού

Συνέδριο με θέμα την παρουσίαση πρωτοποριακών τεχνολογιών απορρύπανσης και ανακύκλωσης νερού, διοργανώνει το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο(ΜΦΙ)σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, στις 09:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο Royal Olympic.Το Συνέδριο, υπό τον τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων και ανακύκλωσης νερού για τη βιομηχανία τροφίμων»,πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE PureAgroH2O,με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE.Το έργο LIFE PureAgroH2O στοχεύειστην ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος διαχείρισης των υδατικών αποβλήτων και ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης του νερού, το οποίο απευθύνεται στις ειδικές απαιτήσεις της μεσογειακής βιομηχανίας τροφίμων. Το έργο προσβλέπει στην πειραματική επίδειξη της εν λόγω πρωτοποριακής τεχνολογίας καθαρισμού νερού σε πραγματικό περιβάλλον, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή της από ενδιαφερόμενους φορείς.

Το Συνέδριο στοχεύει στην παρουσίαση του ΠρογράμματοςLIFE PureAgroH2O, καθώς και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του από την ευρύτερη βιομηχανία (αγροβιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, φαρμακοβιομηχανία, οργανισμούς ύδρευσης/αποχέτευσης, ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες βυρσοδεψίας και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων). Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν και άλλες επιτυχημένες πρωτοβουλίες, που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,οι οποίες αφορούν επίσης στην απορρύπανση, επανάχρηση και ανακύκλωση νερού. Ενδεικτικά, στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ως κύριοι ομιλητές Πρόεδροι και Στελέχη σημαντικών φορέων από το εξωτερικόόπως είναι οιNijhuis Industriesκαι QStone Capitalαπό την Ολλανδίακαι η εταιρεία επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών Cítricos del Andaraxαπό την Ισπανία, καθώς και έγκριτοι Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αλμερίας,το Ινστιτούτο Murcia Institute of Agri-food Research and Development της Ισπανίας και το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνοτης Ιταλίας.

Oι εν λόγω φορείς δραστηριοποιούνται στον τομέατης αειφόρουδιαχείρισης υδατικών πόρωνκαι στην εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης νερού.Στο Συνέδριο θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΜΦΙ κ. Αλέξανδρος Σαμαράςκαι στη συνέχεια, θα ακολουθήσει χαιρετισμός του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ Κωστή Χατζηδάκη, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκρέκακαθώς και χαιρετισμοί εκπροσώπων άλλων Υπουργείων.

Οι εισαγωγικές ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από τον Διευθυντή Πράσινου Ταμείου ΥΠΕΝ –Εθνικό εκπρόσωπο LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, κ. Γιώργο Πρωτόπαππα με τίτλο«Ελληνικά έργα LIFE για τη βιομηχανία και η συμβολή τους στην καινοτομία και το περιβάλλον», τη Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), καΒάσω Παπαδημητρίου με τίτλο «Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ για το περιβάλλον» καθώς επίσης τη Διευθύντρια του ΜΦΙ,Δρ. Κυριακή Μαχαίρα με τίτλο «Σύντομη Παρουσίαση του ΜΦΙ –Δράσεις για το περιβάλλον και τα τρόφιμα».Θα ακολουθήσει Στρογγυλή Τράπεζα με ομιλητές από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα τον κ. Κων/ντίνο Κοκκινοπλίτη από την εταιρία sevensigmaINNOVATION,την Δρ.Φωτεινή Σάλτααπό τον ΣΕΒΤ και τον κ. Διονύση Βαλασσάαπό την ΖΑΓΟΡΙΝ με υποβολή ερωτήσεων στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων στο αντικείμενο.

Το Συνέδριο απευθύνεται στον ευρύτερο κλάδο της αγροβιομηχανίας, της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς και στους φορείς/οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης υδάτων και της κυκλικής οικονομίας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αποτυπώνει την επιστημονική γνώση και τη συνεχή προσπάθεια για την εφαρμογή της αειφόρου στρατηγικής σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρωνμε ζωτικής σημασίας περιβαλλοντικά και κοινωνικό-οικονομικά οφέλη. Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εγγραφούν μέσω του ακόλουθου link: https://forms.gle/KMJsuHu7HNYC28yi6. 

Δείτε επίσης