«Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα InnoDairyEdu: Καινοτομία στην εκπαίδευση και τη βιομηχανία γάλακτος»
«Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα InnoDairyEdu: Καινοτομία στην εκπαίδευση και τη βιομηχανία γάλακτος»

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα InnoDairyEdu Erasmus+, Key Action 2 Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, που αφορά καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση της Επιστήμης Γάλακτος με στρατηγική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο υλοποίησής του με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Αύγουστο του 2021.

Το Έργο InnoDairyEdu ανέπτυξε εκπαιδευτικό υλικό, με επίκεντρο τα προϊόντα, τις διαδικασίες, την ποιότητα, την ασφάλεια και την επιχειρηματικότητα του τομέα του γάλακτος. Το υλικό που αναπτύχθηκε είναι ελεύθερα προσβάσιμο για ακαδημαϊκούς, φοιτητές αλλά και για επαγγελματίες της βιομηχανίας γάλακτος.

Σήμερα, το InnoDairyEdu, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της πορείας του, δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό υλικό έχει πλήρως αναπτυχθεί και ξεκινά η διαδικασία διαμοιρασμού του με την ακαδημαϊκή αλλά και επιχειρηματική κοινότητα του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών.

Έως σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) πνευματικά προϊόντα του προγράμματος:

1. Διερεύνηση και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών στην Επιστήμη Γάλακτος ως προς τα Προγράμματα Σπουδών των Εκπαιδευτικών οργανισμών των χωρών που συμμετέχουν στο Έργο

2. Ανάπτυξη καινοτόμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών με τη μορφή Massive Open Online Courses-MOOC (ελεύθερα προσβάσιμο)

3. Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό υλικό http://innodairyedu.eu/moodle

Στους επόμενους 6 μήνες, η ομάδα του Έργου οργανώνει σειρά δράσεων για την παρουσίαση και αξιοποίηση του, από πιθανούς ενδιαφερόμενους. Ενδεικτικά, θα υπάρξουν δράσεις, όπως διασύνδεση της βιομηχανίας γάλακτος με τον ακαδημαϊκό χώρο, εκπαίδευση των εκπαιδευτών στη χρήση του υλικού, θερινό σχολείο “summer school” για φοιτητές και αποφοίτους και, τέλος, μια καταληκτική εκδήλωση ανοιχτή στο ευρύ κοινό για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του Έργου.

Στο Έργο συμμετέχουν και είκοσι επτά (27) συνεργαζόμενοι φορείςεπιχειρήσεις, των οποίων η συμβολή είναι καταλυτική στην υλοποίηση του, ιδιαίτερα σε σχέση με την αξιολόγηση του υλικού που αναπτύχθηκε, στην οποία επιπλέον συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και φοιτητές.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τη σημαντική συνεισφορά των ελληνικών εταιρειών Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, Prognosis Biotech, Κασέρι Ζαρογιάννη και πολλών άλλων από τις συμμετέχουσες στο έργο χώρες, για την υποστήριξη ανάπτυξης του οπτικοακουστικού υλικού που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του έργου

Το Έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με επιστημονικά υπεύθυνη τη Δρ Ελένη Μαλισσιόβα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. Οι εταίροι του έργου είναι: University of Leon, Spain- University of Parma, Italy- University of Warmia-Mazuri, Poland – Cyprus University of Technology-Cyprus και 4obs Σύμβουλοι ανάπτυξης και καινοτομίας - Ελλάδα.

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις