# ΕΚΘΕΣΗ

Εξαγωγές: Ανοδική πορεία για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Εξαγωγές: Ανοδική πορεία για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων διατροφής

Η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής ανήλθε συνολικά σε 151,2 δισ. ευρώ (αύξηση 10% από τον Δεκέμβριο του 2018), ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 119,3 δισ. ευρώ (αύξηση 2,5% σε σύγκριση με το 2018), με αποτέλεσμα τη συνολική αξία του εμπορίου για το έτος στα 270,5 δισ. ευρώ.