# ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στο καθεστώς ενισχύσεων 32 επενδυτικά σχέδια από τη Β. Ελλάδα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στο καθεστώς ενισχύσεων 32 επενδυτικά σχέδια από τη Β. Ελλάδα

Στα 32 ανέρχονται τα επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους επιχορήγησης 41,8 εκατομμυρίων ευρώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία υπάγονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, ώστε να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2019.