# ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΕΣ: Ελλιπή τα μέτρα για τον εντοπισμό και τη διαφάνεια στις δαπάνες της ΕΕ για τη γεωργία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΕΣ: Ελλιπή τα μέτρα για τον εντοπισμό και τη διαφάνεια στις δαπάνες της ΕΕ για τη γεωργία

Ελλιπή χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα μέτρα της ΕΕ για τον εντοπισμό, την επίλυση και την αναφορά περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με την προαγωγή της διαφάνειας στις δαπάνες για τη συνοχή και τη γεωργία.