# ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Θεσσαλονίκη: Μελέτη για δύο είδη που φύονται αποκλειστικά στο όρος Παγγαίο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θεσσαλονίκη: Μελέτη για δύο είδη που φύονται αποκλειστικά στο όρος Παγγαίο

Η μελέτη έχει συμπεριληφθεί στα 32 έργα για την έρευνα των ενδημικών και απειλούμενων ειδών της Ελλάδας που εγκρίθηκαν από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).