# ΤΟΕΒ ΚΑΡΛΑΣ

Ρύθμιση οφειλής 15.000 ευρώ προς τη ΔΕΗ «ψάχνει» ο ΤΟΕΒ Κάρλας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ρύθμιση οφειλής 15.000 ευρώ προς τη ΔΕΗ «ψάχνει» ο ΤΟΕΒ Κάρλας

Οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ χαρακτηρίζουν την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη τονίζοντας ότι οι φορείς που λειτουργούν τα εγγειοβελτιωτικά έργα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω συσσωρευμένων χρεών, μεγάλο τμήμα των οποίων είναι προς τη ΔΕΗ.