# ΑΓΟΡΑ

«Στρεβλώσεις στην αγορά οίνου»
ΒΟΥΛΗ

«Στρεβλώσεις στην αγορά οίνου»

Η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα και στρεβλώσεις σε έναν ιδιαίτερα δυναμικό και εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής παραγωγής.