# ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα  «Αγροδιατροφή και Επιχειρήσεις: Ευκαιρίες συνεργασίας με την ερευνητική κοινότητα»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Αγροδιατροφή και Επιχειρήσεις: Ευκαιρίες συνεργασίας με την ερευνητική κοινότητα»

Να αναδειχθούν η προστιθέμενη αξία και τα οφέλη της διεπιστημονικής συνεργασίας και των ερευνητικών υποδομών για τον αγροδιατροφικό τομέα και την κοινωνία.