# ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ

 «Ανάπτυξη Αειφόρων Στρατηγικών Βιοαερίου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροκτηνοτροφικών Αποβλήτων»
AGRO-SCIENCE

«Ανάπτυξη Αειφόρων Στρατηγικών Βιοαερίου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροκτηνοτροφικών Αποβλήτων»

Το έργο εστιάζει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων από τεχνοκρατική και περιβαλλοντική άποψη.