# ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Αξιοποίηση εκκλησιαστικής γης με στόχο την καλλιέργεια για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αξιοποίηση εκκλησιαστικής γης με στόχο την καλλιέργεια για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής

Πάνω στα κρίσιμα σημεία κοινού ενδιαφέροντος, για τα όποια αποτυπώθηκε η δυνατότητα ουσιαστικής συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο με το Υπουργείο.