# ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ

Ποιοι δηλώνονται ως Πραγματικοί Δικαιούχοι στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιοι δηλώνονται ως Πραγματικοί Δικαιούχοι στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Στο ειδικό μητρώο που τηρείται στην έδρα των νομικών προσώπων ή/και νομικών οντοτήτων και συνεπώς των Αγροτικών Συνεταιρισμών  καταχωρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους.
Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για αγροτικούς συνεταιρισμούς και συνεταιρισμένους αγρότες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για αγροτικούς συνεταιρισμούς και συνεταιρισμένους αγρότες

Καταργείται από το φορολογικό έτος 2018 η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος 500 ευρώ για τους αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.
Βελτίωσης των προσβάσεων σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βελτίωσης των προσβάσεων σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, ευκολότερη και  ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και ταχύτερη και  ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.