# ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Πρώτο μέλημα της ΠΔΕ η καλή λειτουργία αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων της Αιτωλοακαρνανίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρώτο μέλημα της ΠΔΕ η καλή λειτουργία αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων της Αιτωλοακαρνανίας

Τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων λειτουργίας του εγγειοβελτιωτικού έργου της Αιτωλοακαρνανίας εν όψει της έναρξης της αρδευτικής περιόδου.