# ΑΛΕΠΟΥ

Παράταση του προγράμματος  ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας στις κόκκινες αλεπούδες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παράταση του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας στις κόκκινες αλεπούδες

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 166/12568/22.01.2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δικαιούχοι (κυνηγοί και φύλακες θύρας) θα αποζημιώνονται με το ποσό των 50 ευρώ.