# ΑΛΙΕΙΑ

Το Κοινοβούλιο επιπλήττει την Επιτροπή για το σχέδιο απαγόρευσης της αλιείας σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές
ΑΛΙΕΙΑΣ

Το Κοινοβούλιο επιπλήττει την Επιτροπή για το σχέδιο απαγόρευσης της αλιείας σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές

Απαιτείται μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση για την απαγόρευση της κινητής αλιείας βυθού σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει νέο διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει νέο διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Ο κ. Μητρολίδης υπήρξε επίσης πρωτεργάτης στην καλλιέργεια των επαφών της Επιτροπής με τις παράκτιες χώρες και θεσμικά όργανα στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο.
Αλιείς: Επιτέλους διαθέσιμη πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αλιείς: Επιτέλους διαθέσιμη πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα

Η δυνατότητα αυτή προέκυψε μετά από διαδικασίες του Υπουργείου κατά τις οποίες έγινε επικαιροποίηση  και ορθολογική διαχείριση των δεδομένων ενεργών αδειών του ελληνικού αλιευτικού στόλου.