# ΑΜΠΕΛΙ

Σοβαρές πιθανότητες για ένταξη από του χρόνου και των ασθενειών του ξύλου (πρέμνου) των αμπελιών στην αναδιάρθρωση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σοβαρές πιθανότητες για ένταξη από του χρόνου και των ασθενειών του ξύλου (πρέμνου) των αμπελιών στην αναδιάρθρωση

Η εντεινόμενη εμφάνιση ασθενειών στο πρέμνο (ασθένειες ξύλου) σε όλα τα οινοπαραγωγά Κράτη Μέλη που ιδιαίτερα στη Ν. Γαλλία έχει προσβάλλει κατά 30% τον αμπελώνα του Languedoc Roussillon