# ΑΜΠΕΛΙ

Νέες προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας των φυτειών αμπέλου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέες προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας των φυτειών αμπέλου

Οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται στις φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίες λειτουργούν για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού.