# ΑΜΠΕΛΙ

Κλωνική επιλογή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κλωνική επιλογή

H απόφαση για τον τεχνικό κανονισμό επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων αμπέλου.