# ΑΜΠΕΛΙ

Ασθένειες του αμπελιού
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθένειες του αμπελιού

Στις περιοχές που η βλάστηση του αμπελιού βρίσκεται στο στάδιο της εμφάνισης των ανθοταξιών ( βλαστός 8-15 εκ.) και όπου η ασθένεια εμφανίζεται συχνά.