# ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ

Συλλογή στοιχείων για διαπίστωση αναγκαιότητας αύξησης του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου αμπελοοινικών προϊόντων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συλλογή στοιχείων για διαπίστωση αναγκαιότητας αύξησης του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου αμπελοοινικών προϊόντων

Η σχετική έκθεση πρέπει να γίνει άμεσα έτσι ώστε εφόσον συντρέχουν οι συγκεκριμένοι λόγοι, να εκδοθεί έγκαιρα η σχετική Υπουργική Απόφαση.