# ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Προπληρωμή των επιδομάτων ανεργίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προπληρωμή των επιδομάτων ανεργίας

Από την 18.04.2019, ημέρα Πέμπτη, θα καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2019 στους τακτικά επιδοτούμενους άνεργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.